Om formiddagen er vi værested, og om eftermiddagen har vi åbne værksteder, kurser og samværsaktiviteter. Avisen Hus Forbi holder også til her, de har mange faste sælgere, som kommer og henter aviserne, som de sælger på gaderne i byen.
Vi fungerer også som kontaktsted og bindeled til private og offentlige tilbud og hjælpefunktioner.
Vores målsætning er at erstatte manglende beskæftigelse med meningsfyldte fællesskaber og alternativ beskæftigelse. Samtidig forsøger vi også at løse borgernes problematikker i samarbejde med de øvrige kommunale indsatser.
Mange af de borgere, der kommer hos os er spontane og reagerer umiddelbart på de problemer, de har i hverdagen. Der er derfor ofte uro her.

Nåleparken

Vi har også et udendørs opholdssted (Nåleparken) på Kalkværksvej 3 i Aarhus C. Nåleparken er et fristed, hvor stofmisbrugere kan injicere. Vores medarbejdere fører tilsyn med stedet.
De borgere, der kommer i Nåleparken kommer fra hele byen og særligt fra Kontakthuset, Reden og Værestedet, der alle har lokaler i nærheden.

Sådan får du adgang til tilbuddet

Har du lyst til at deltage i vores aktiviteter, kan du blot møde op i åbningstiden. Du finder vores adresse under "Kontakt" her på siden.

Lovgrundlag

Tilbuddet drives efter servicelovens § 104.