Du kan fx være i byhaven, dyrke udendørs motion eller bruge caféen og markedspladsen.
Her er masser af fællesskab, snak og hygge, og vi arbejder sammen eller hver for sig med de opgaver, der er.
Vi er et misbrugsfrit miljø og lægger stor vægt på, at alle kan føle sig trygge.
Alle er velkomne hos os, vi har mange frivillige, der bidrager med forskelligt arbejde. Mange af byens borgere besøger os til vores arrangementer.

Hvordan kan jeg bruge Håbets Allé?

Du er selv med til at bestemmer selv, hvad du vil give dig til, så længe du ikke er til gene for andre og så længe, du følger medarbejdernes anvisninger.
Vi bygger på inklusion, samskabelse, midlertidighed og genbrug. Vi forventer, at alle, der færdes her opfører sig socialt ansvarligt og viser hensyn til andre mennesker.
Opgaverne koordineres overordnet af medarbejderne i Alléen og i samråd med vores brugergruppe. Der er nedsat et høringsudvalg bestående af repræsentanter fra brugergruppen og den daglige ledelse.
Når du løser opgaver her, er du kun dækket af din egen fritids- og ulykkesforsikring, så vi anbefaler, at du har sådan en forsikring.
Har du lyst til at være med, så kommer du bare forbi.