Vi støtter dig i at opbygge en tilværelse, der kan hjælpe dig med at opretholde stoffriheden. Vi har også fokus på at styrke din tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet.

Tilbuddets indhold

To eftermiddage om ugen er der tilbagefaldsforebyggelsesgrupper for tidligere misbrugere.

Mandag og onsdag er der fælles aftensmad i caféen.

Adgang til tilbuddet

Du kan møde op direkte fra gaden, hvis du er stoffri.

Lovgrundlag

Tilbuddet drives efter servicelovens § 101.