Værestedet Jægergårdsgade

Vores målsætning er at erstatte manglende beskæftigelse med meningsfyldte fællesskaber og alternativ beskæftigelse. Samtidig forsøger vi også at løse borgernes problematikker i samarbejde med de øvrige kommunale indsatser.
Vi fungerer også som kontaktsted og bindeled til private og offentlige tilbud og hjælpefunktioner.
Mange af de borgere, der kommer hos os er spontane og reagerer umiddelbart på de problemer, de har i hverdagen. Der er derfor ofte uro her.

Hus Forbi

Avisen Hus Forbi har mere end 40 faste sælgere.
Der er Hus Forbi salg mandag - fredag klokken 8:30 - 15 og den første lørdag i hver måned klokken 10 - 12.

Nåleparken

Vi har også et udendørs opholdssted (Nåleparken) på Kalkværksvej 3 i Aarhus C. Nåleparken er et fristed, hvor stofmisbrugere kan injicere. Vores medarbejdere fører tilsyn med stedet.
De borgere, der kommer i Nåleparken kommer fra hele byen og særligt fra Kontakthuset, Reden og Værestedet, der alle har lokaler i nærheden.

Adgang til tilbuddet

Har du lyst til at deltage i vores aktiviteter, kan du blot møde op i åbningstiden.

Lovgrundlag

Tilbuddet drives efter servicelovens § 104.