Mødestedet Gudrunsvej

Vores målsætning er at tilbyde meningsfyldte fællesskaber og at løse borgernes problematikker i samarbejde med de øvrige kommunale indsatser.
Vi fungerer også som kontaktsted og bindeled til private og offentlige tilbud og hjælpefunktioner.

Adgang til tilbuddet

Har du lyst til at komme hos os, kan du blot møde op i åbningstiderne.

Lovgrundlag

Tilbuddet drives efter servicelovens § 104.