Tuesten Huse

Du får lagt en individuel handleplan, og vi støtter dig at kunne bo i en mindre indgribende boform.

Adgang til tilbuddet

Du skal henvises til tilbuddet, kontakt din sagsbehandler i Center for Myndighed.

Lovgrundlag

Tilbuddet drives efter servicelovens § 107.