Gå til hovedindhold

Tuesten Huse

Et botilbud til dig, der er 18-65 år og har svære psykiske og sociale problemer. Opholdet hos os er midlertidigt, men uden en konkret tidsramme.

Indhold

  Formålet er, at du får noget stabilitet og ro i dit liv. Vi støtter dig i at blive afklaret i forhold til dine kompetencer og til at finde frem til, hvad du ønsker med dit liv, så du bliver i stand til at flytte i egen lejlighed eller bofællesskab.

  Vi har forskellige aktiviteter, bl.a. at lave mad, spise sammen, deltage i aftenarrangementer som fx film, spil eller bålhygge, motion, musik, kreativt værksted, tage medansvar i forhold til dagens praktiske opgaver i hus og have, deltage aktivt i morgenmøder og beboermøder og støtte sine medbeboere, når de har det svært.

  Vi har fokus på en åben kultur, hvor vi taler sammen, både om det, der er svært og om det, der er godt. Hver beboer får tilknyttet en koordinator, der har overblik over indsatser og fokusområder.

  Du har stor medindflydelse på, hvem du kommer til at samarbejde med, både ift. de fokusområder, du ønsker at arbejde med og ift. medicin. Du kan spise sammen med andre ved de tre hovedmåltider, og der er desuden aftenkaffe og hygge i fællesstuen hver aften.

  Tilbuddets indhold

  Vi har i alt 16 lejligheder og 4 eksterne lejligheder i nabobygningen. Alle lejligheder ligger i stueplan og har eget køkken (alm. eller tekøkken) og bad.

  Vi arbejder særligt med følgende metoder og tilgange:

  • Low Arousal2: Trivselsplaner, Tryghedsplaner og Læringsplaner
  • Feedback
  • Åben Dialog: Rammesatte dialoger med pårørende, medarbejder, samarbejdspartnere mv.
  • Stemmehøring
  • Særlig tilrettelagt indsats med og omkring beboere med et skadeligt forbrug af rusmidler
  • Medicinpædagogik
  • Nada. 

  Medarbejderne er bredt fagligt sammensat, og der vil altid være mindst to medarbejdere til stede (hele døgnet). Om natten er den ene medarbejder vågen, mens den anden kun vækkes ved særlige situationer.

  Sådan får du adgang til tilbuddet

  Du skal henvises til tilbuddet af din sagsbehandler i Rådgivning og Visitation Voksne.

  Lovgrundlag

  Tilbuddet drives efter servicelovens § 107 om midlertidigt ophold i boformer. Tilbuddet er en del af Center for Bo-området under Job, Udsatte og Socialpsykiatri.

  Sidst opdateret: 12. september 2023