Korsagergården

Vi giver dig mulighed for at skabe dig en tilværelse i egen bolig med den støtte, du har brug for.

Adgang til tilbuddet

Du skal henvises til tilbuddet, kontakt din sagsbehandler i Center for Myndighed.

Lovgrundlag

Tilbuddet drives efter serviceloven § 108.