Gå til hovedindhold

Haslekollegiet ungetilbud

Botilbud til dig, der er 18-35 år og har svære psykiske og sociale problemer. Specielt for dig, der er klar til at bo i et socialt og praktisk forpligtende fællesskab med andre unge. Et ophold varer typisk 2-3 år.

Indhold

  Vi støtter og udfordrer dig til at tage ansvar for dit liv og til at deltage i fællesskaber. Vi tager afsæt i fællesskaber i hverdagslivet på kollegiet og i din nære omverden, netværk og deltagelse i civilsamfundet, og vi støtter dig i at afklare og forfølge dine beskæftigelses- eller uddannelsesønsker.

  Livet i egen bo-gruppe, og på kollegiet som helhed, rummer mulighed for at være en del af et fællesskab, og herigennem få støtte til at opnå sociale kompetencer, der kan understøtte din netværksdannelse. Din dagsstruktur tager afsæt i det fokus, som du har sat for din nære fremtid, ofte koblet til små skridt i retning af beskæftigelse og uddannelse.

  Tilbuddets indhold

  Haslekollegiet ligger på en stor grund i et villakvarter i Hasle.Alle boliger er på i alt 21 kvm. og har et værelse, en forgang og et badeværelse.

  Kollegiet er opdelt i to bo-grupper med syv beboere i hver. Hver bo-gruppe har et fælles køkken og stue. Derudover er der enkelte fællesrum, som kan bruges til skiftende aktiviteter. 

  Vores praktisk-forpligtende fællesskab sætter strukturen for eftermiddags- og aftentimerne. Den består af en medarbejderstøttet madordning i hver bo-gruppe, et fælles ansvar for rengøring samt diverse møder, der understøtter samarbejdet i bo-gruppen, og i beboergruppen som hele.

  Vi støtter op om fællesskaber, der opstår omkring specifikke aktiviteter hele vejen fra idé til handling.

  Du får tildelt to kontaktpersoner, som er dine nære samarbejdspartnere i forløbet på Haslekollegiet, og hver bo-gruppe har et medarbejderteam tilknyttet.

  Medarbejderne har faglige baggrunde som pædagoger, ergoterapeuter, socialrådgivere og sygeplejersker. Medarbejderne arbejder som kontaktpersoner for beboerne og som vejledere for bo-grupperne.

  Der er medarbejder hele døgnet og en sovende rådighedsmedarbejder i nattetimerne.

  Sådan får du adgang til tilbuddet

  Du skal henvises til tilbuddet af din sagsbehandler i Rådgivning og  Visitation Voksne.

  Lovgrundlag

  Tilbuddet drives efter servicelovens § 107 om midlertidigt ophold i boformer. Tilbuddet er en del af Center for Botilbud under Job, Udsatte og Socialpsykiatri.

  Sidst opdateret: 20. oktober 2023