Bostøtte i eget hjem

Du kan få hjælp fra en bostøtte.

Tilbuddets indhold

Bostøtten tager udgangspunkt i dine egne ressourcer og støtter dig fx i selv at kunne klare praktiske opgaver i dit hjem, til at opbygge netværk og til at deltage i samfundslivet. Bostøtten kan også vejlede dig i sundhed og i at tage omsorg for dig selv.

Bostøtten er tidsbegrænset, og vi lægger en plan for støtten sammen med dig.

Adgang til tilbuddet

Du skal henvises til en bostøtte, kontakt din sagsbehandler i Center for Myndighed.

Lovgrundlag

Tilbuddet drives efter servicelovens § 85.