ADHD-netværksgrupper - formular

Det er uforpligtende at vælge netværksgruppe. Du er først tilmeldt et forløb, når du har haft en samtale med Selvhjælp Aarhus. 

Vi bruger kun dine kontaktoplysningertil at give dig besked, hvis vi opretter en gruppe, som du er interesseret i. 

ADHD-netværksgrupper

Kontaktoplysninger
Skriv dit telefonnummer
Skriv din mail-adresse
Vælg netværksgruppe
Vælg den eller de netværksgrupper, du ønsker at deltage i


Oplysning om anvendelse af persondata

I forbindelse med databehandling af dine oplysninger, skal vi jf. Databeskyttelsesforordningen informere dig om en række detaljer i vores håndtering af dine oplysninger og oplyse dig om dine rettigheder i den forbindelse.

Vi behandler personoplysninger om dig i kategorierne:

  • Navn
  • Telefonnummer
  • E-mailadresse
  • Den eller de netværksgrupper, du ønsker at deltage i.

Det gør vi for at kunne give dig besked, hvis vi opretter en netværksgruppe, som du er interesseret i.

Det er frivilligt at afgive oplysninger i ovenstående formular. Hvis du ikke afgiver oplysningerne har vi ikke mulighed for at kontakte dig, hvis vi opretter en netværksgruppe, som du er interesseret i.

Vores behandling af personoplysningerne sker på baggrund af Databeskyttelseslovens artikel 6, stk. 1, litra a (samtykke).

Oplysningerne i elektronisk form er fysisk opbevaret sikkert hos vores leverandører.
Oplysningerne bliver også behandlet hos vores leverandører.

Oplysninger bliver videregivet til Selvhjælp Aarhus, som faciliterer netværksgrupperne og gennemfører forsamtaler med personer, som ønsker at indgå i en netværksgruppe. Selvhjælp Aarhus behandler udelukkende dine data for at kunne sammensætte netværksgrupper og kontakte dig, hvis vi opretter en netværksgruppe, som du er interesseret i.

DU KAN FÅ SLETTET DIN KOMMENTAR
De oplysninger vi her behandler om dig, vil blive slettet, hvis den netværksgruppe, som du er interesseret i, ikke bliver oprettet og du ikke ønsker eller har mulighed for at indgå i en anden netværksgruppe. Hvis du bliver tilknyttet en netværksgruppe bliver oplysningerne slettet, når netværksgruppen afsluttes.

Du har ret til at anmode om indsigt i oplysningerne vi har om dig.

Du har også ret til at anmode om berigtigelse eller sletning af oplysninger, og du kan også bede om en begrænsning af behandlingen af oplysningerne.

Det samtykke du har givet til behandlingen kan til en hver tid trækkes tilbage, dog uden at ændrer på lovligheden af den behandling der allerede måtte være foretaget.

Den dataansvarlige er:
Aarhus Kommune
Socialforvaltningen - Center for Bostøtte i Eget Hjem.
Hermodsvej 5C, 2. sal,
8230 Åbyhøj.

Tlf.: 87 13 35 22
Mail: centerbostoette@aarhus.dk

Har du spørgsmål i forbindelse med Aarhus Kommunes behandlinger af dine oplysninger, så kan du også kontakte Aarhus Kommunes databeskyttelsesrådgiver på mail databeskyttelsesraadgiver@aarhus.dk.

Du skal slutteligt vide at det er muligt at klage til Datatilsynet over behandlingen af personoplysningerne.