ADHD-netværksgrupper

I netværksgrupperne tager vi fat i nogle af de ting, der særligt kan være på spil, når du har ADHD. Det kan være sociale relationer, ensomhed, forældrerolle, uddannelse og beskæftigelse, eller noget helt femte.

En ADHD-netværksgruppe er en gruppe på 6 - 8 deltagere med ADHD eller lignende vanskeligheder. Gruppen mødes i starten en gang om ugen og efter ca. seks mødegange er det hver 14. dag om eftermiddagen eller om aftenen. Formålet er at mødes og tale om fælles udfordringer i forhold til et udvalgt tema. 

Gruppen ledes af frivillige gruppeledere fra Selvhjælp Aarhus. De første seks gange deltager også en ADHD-bostøttemedarbejder fra Center for Bostøtte i eget Hjem.

Du kan deltage hvis du

  • Har ADHD eller lignende vanskeligheder
  • Er over 18 år og bor i Aarhus Kommune
  • Kan møde op til de aftalte møder og melde afbud, hvis du er forhindret
  • Har lyst til at tale om dine udfordringer og arbejde aktivt med nogle områder, du vil udvikle dig indenfor
  • Har lyst og overskud til at indgå i en gruppe, kan lytte og rumme andres beretninger.

Vi tilbyder løbende nye forløb, og vi vil gerne have din hjælp til at vælge de mest relevante temaer og aktiviteter. Du kan derfor vælge, hvilke temaer eller aktiviteter, der lyder interessante for dig. De temaer eller aktiviteter, som flest har valgt, bliver udbudt ved næste forløb. Det er uforpligtende at vælge temaer og aktiviteter, og du er først tilmeldt et forløb, når du har været til en forsamtale hos Selvhjælp Aarhus.

Aktuelle forløb