Børn og unge, der er psykisk sårbare

I Aarhus Kommune har vi forskellige tilbud om støtte - også til dig som forælder til et barn med psykisk sårbarhed.

Psykisk sygdom udredes og behandles primært i psykiatrien, som hører under Region Midtjylland.

Hvis dit barn har særlige behov i skole eller dagtilbud

Botilbuddet Katrinebjerg

Adgang til tilbuddet

Kontakt din sagsbehandler i Handicapcentret for Børn eller Familiecentret, hvis du har brug for hjælp til dit barn med psykisk sygdom eller sårbarhed.
Kontakt PPR og Specialpædagogik, hvis du har brug for støtte, rådgivning eller vejledning, hvis du er bekymret for dit barns udvikling eller trivsel.