Pårørendevejleder

Uanset om I får hjælp eller ej og uanset hvad din kære fejler, er du velkommen til at kontakte pårørendevejlederen, der har mange års erfaring med at rådgive og vejlede blandt andet pårørende. Du kan både kontakte Rie Winther for konkrete spørgsmål - eller hvis du har brug for at vende det at være tæt på en, der er syg.

Pårørendevejlederen kan eksempelvis kontaktes af pårørende, der pludselig har fået sygdom tæt på livet. Eller når pårørenderollen bliver for belastende.

Rie Winther kan fx bistå med:

  • Spørgsmål omkring socialfaglige spørgsmål - fx pleje- og pasningsorlov
  • Hjælp til at få overblik over muligheder og støttetilbud
  • Bygge bro og henvise til offentlige tilbud og tilbud i foreninger
  • Overvejelser om plejehjem eller ældrebolig (fx økonomiske overvejelser m.v.)

Kontakt: Rie Winther: anmaw@aarhus.dk - 41 89 09 38

Adresse: Folkesundhed Midt, Aarhus Kommune – Ceres Allé 18, 8000 Aarhus C.