Gå til hovedindhold

Vores kodeks for samarbejdet med pårørende

Samarbejdet med pårørende er en vigtig del af arbejdet. Et godt samarbejde med pårørende giver mulighed for at skabe bedre rammer for borgernes liv, og understøtte borgernes trivsel, udvikling og mestring i hverdagen.

Indhold

  Kodeks er udgangspunkt for vores samarbejde med pårørende. Kodekset består af tre sæt pejlemærker. Pejlemærkerne fortæller, hvad vi kan forvente af hinanden og skal være med til at sætte retning i samarbejdet med pårørende. 

  Pejlemærkerne 

  De tre sæt pejlemærker er vores værdimæssige retning for det gode samarbejde med pårørende. Pejlemærkerne tager udgangspunkt i
  det etiske landskab, som samarbejdet udfolder sig i. Det etiske landskab består af tre forskellige etiske perspektiver: nærheds-, konsekvens og pligtetikken.

  Det første sæt pejlemærker omhandler samarbejde baseret på troværdighed og gennemsigtighed. Det andet sæt pejlemærker vedrører
  samarbejde baseret på inddragelse og tillid. Det tredje sæt pejlemærker handler om samarbejde baseret på udvikling og sammenhæng. 

  Når pejlemærkerne drøftes og bruges i den lokale dialog mellem borgere, pårørende, medarbejdere og ledelsen, bliver det tydeligt, hvilken konkret betydning de kan få for samarbejdet i hverdagen.

  Pejlemærkerne er formuleret som fælles pejlemærker for alle parter i samarbejdet, altså både borgere, pårørende, medarbejdere og ledelse.

  På denne side kan du (snart) finde folderen om kodeks i en printervenlig version, der er klar til udskrivning.

  Vi søger så vidt muligt at inddrage hinanden, fordi vi er eksperter på hvert vores område og dermed har kendskab til borgeren fra forskellige perspektiver.

  Vi ønsker en åben og tillidsfuld dialog, hvor vi sammen kan være nysgerrige og forsøge at forstå hinandens perspektiver. Vi er tilgængelige og nærværende og møder hinanden med empati. Vi ønsker, at alle skal opleve sig set, hørt og forstået, selvom vi ikke altid er enige.

  Vores samarbejde tager altid afsæt i en respekt for den enkelte borgers selvstændige voksenliv og selvbestemmelse.

  Vi ønsker et troværdigt, ærligt og gennemsigtigt samarbejde. Vi gør det tydeligt, hvad vi kan og ikke kan dele med hinanden. Vi ønsker en løbende kommunikation og forventningsafstemning, hvor vores forskellige perspektiver og faglige forståelser bliver delt på en forståelig måde. Vi inddrager den relevante leder, når vi har brug for støtte til at sikre det gode samarbejde.

  Vi fokuserer altid på, at samarbejdet skal komme borgeren til gavn. Derudover skal samarbejdet styrke borgerens udvikling og mestring i hverdagen.

  Vores ambition er, at vi ved fælles hjælp finder de bedste løsninger for og med borgeren. Vi lægger vægt på, at det fælles samarbejde skal bidrage til at sikre sammenhæng i borgerens tilværelse.

  Sidst opdateret: 16. august 2023