Få hjælp hos patientforeninger eller i netværksgrupper