Ellengården - bosted for hjemløse familier

Mens du er her, tilbyder vi støtte og hjælp. Familier får mulighed for udvikling og støtte i trygge rammer, så en enkelte får gode betingelser til at skabe sig en fremtid med størst mulig stabilitet, når I flytter fra Ellengården.

Vi støtter familierne i at finde og bruge egne ressourcer og få afdækket, om der er behov for ekstra støtte.

Vi beslutter, om du kan bo her, tilbuddet er til familier eller kvinder, der:

 • har særlige sociale problemer
 • ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig
 • har brug for aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp
 • er aktivt boligsøgende
 • i et vist omfang er selvhjulpne
 • i tilfælde af misbrugsproblemer vil tage imod behandling
 • ikke oplever opsøgende vold.

Hvis du kan bo her, men der ikke er ledige pladser, kontakter vi dig, når der er.


Tilbuddets indhold

Vi har 13 akutlejligheder og 11 udslusningsboliger. Udslusningsboligerne bruges primært til beboere, der bor på Ellengården. I udslusningsboligerne tilbyder vi længerevarende støtte i op til to år, enten i egen bolig eller i et af vores rækkehuse. 

Lejligheder og værelser er møblerede, og familierne skal lave mad i lejlighedernes køkken. Vi råder desuden over en stor have samt en gymnastiksal, hvor der er mulighed for forskellige aktiviteter.

Der er en egenbetaling i alle boliger.

Som beboer eller familie på Ellengården tilbydes du bl.a.:

 • Udrednings- og Opholdsplan, som udarbejdes i samarbejde med din eller jeres kontaktperson (familiepædagog) på Ellengården. Opholdsplanen handler om de områder (økonomi, bolig m.v.), du eller I har brug for støtte og hjælp til.
 • Familiesamtale, hvor fokus bl.a. vil være, hvordan I har det med at bo på Ellengården, hvad der kendetegner jer som familie, hvad er I særligt gode til, og hvad der kan være særligt svært.
 • Støtte og omsorg i trygge rammer, så du eller I får de bedste muligheder for at skabe dig/jer en fremtid med størst mulig ro og stabilitet. 
 • Råd og vejledning fra vores socialrådgiver i forhold til afklaring af økonomiske og socialretlige forhold, fx spørgsmål vedr. samvær, forældremyndighed, gæld m.m.

Vi er en selvejende institution, som har driftsoverenskomst med Aarhus Kommune.


Adgang til tilbuddet

Du kan ringe til os eller møde op personlig. Det kan også være en pårørende, læge, Socialforvaltningen eller andre, der kontakter os på dine vegne.