Kørselstilbuddet starter op igen efter sommerferien den 13. august 2018. Kørslerne vil fortsætte som hidtil inden sommerferien. En ekstra information er, at Kørselskontoret er opmærksomme på de nye ringetider på Lyngåskolen i forhold til hjemkørselstidspunkter.