Gå til hovedindhold

Indberet ændringer

Der kan opstå behov for ændringer i den aftalte kørsel. Vi har herunder beskrevet, hvordan du bestiller ændringer.

 • Læs op

Indhold

  Ændringer med kort frist kan du typisk melde ind pr. telefon, mens du skal melde ændringer med længere frist ind til vores mail. Dine ændringer kan fremsendes til MBA-Befordring@aarhus.dk

  Du skal indberette ændringen senest kl. 12  hverdagen før. Det betyder, at Kørselskontoret skal modtage ændringer vedrørende eksempelvis mandag om fredagen inden kl. 12.

  Ændringer, der vedrører mere end én dag, betegnes som en varig ændring og her skal du følge vejledningen for varig ændring af kørsel.

  Bestil ændring

  Indsend dine ændringer på mail til mba-befordring@aarhus.dk

  Vi har brug for følgende oplysninger:

  • Navn
  • Brugernummer (Eventuelt fødselsdato - undlad venligst de sidste 4 cifre)
  • Skole/institution/andet sted
  • Hvad drejer ændringen sig om?
  • Hvem har indsendt ændringen - oplys navn, email-adresse og telefon

  Alternativt kan du ringe til 89 40 60 10. 

   

  En varig ændring gælder for to eller flere dage og dækker også blivende ændringer. Det kan for eksempel være en fast ændring af et tidspunkt for afhentning.

  Varige ændringer træder tidligst i kraft 3-5 arbejdsdage efter, at Kørselskontoret har modtaget ændringen.

   

  Bestil ændring


  Indsend dine ændringer til mba-befordring@aarhus.dk

  Vi har brug for følgende oplysninger:

  • Navn
  • Brugernummer (Eventuelt fødselsdato - undlad venligst de sidste 4 cifre)
  • Skole/institution/andet sted
  • Hvad drejer ændringen sig om?
  • Hvem har indsendt ændringen - oplys navn, email-adresse og telefon

  Har du skolesøgende børn, skal du senest indberette ændringer i forhold til ferie efter de oplyste tidsfrister som er vist på "Ferieplanen" - i henhold til nedenstående.

  Ferieplan vedrørende skoleåret 2023-2024

  Ved kørsel i skoleferier, er det en forudsætning, at der er en bevilling, der dækker kørsel i ferier.

  Bestil ændring:


  Indsend dine ændringer til mba-befordring@aarhus.dk

  Vi har brug for følgende oplysninger:

  • Navn
  • Brugernummer (Eventuelt fødselsdato - undlad venligst de sidste 4 cifre)
  • Skole/institution/andet sted
  • Hvad drejer ændringen sig om?
  • Hvem har indsendt ændringen - oplys navn, email-adresse og telefon

  Din sagsbehandler skal sende en ny bevilling til Kørselskontoret, hvis du får bevilling til yderligere kørsel eller kørsel til en ny adresse.

  En ny bevilling eller varige ændringer træder tidligst i kraft 3-5 arbejdsdage efter, at Kørselskontoret har modtaget bevillingen.

  Ved akutte ændringer som eksempelvis pludselig opstået sygdom, skal du som udgangspunkt selv hente dit barn. Alternativt skal dit barns institution kontakte os, dette skyldes praktiske forhold omkring information om afhentningssted og kontakttelefonnummer.

  Aflysninger skal meldes til Kørselskontoret hurtigst muligt - gerne dagen før inden kl. 12.

  En aflysning skal ske til Kørselskontoret, så snart at du har kendskab til, at der ikke er brug for den bestilte kørsel. Du kan aflyse en kørsel telefonisk eller på e-mail til mailadressen: mba-befordring@aarhus.dk 

  I forbindelse med databehandling, skal vi jf. Databeskyttelsesforordningen informere dig om en række detaljer i vores håndtering af dine oplysninger og oplyse dig om dine rettigheder.

  Vi behandler personoplysninger om dig i kategorierne:

  • Navn
  • Cpr-nummer
  • Adresse
  • Telefon
  • e-mailadresse
  • Eventuelle hjælpemidler
  • Særlige behov i forbindelse med håndtering af kørslen

  - det gør vi for at kunne planlægge og udføre din visiterede kørsel.

  Alle de markerede felter i Kørselskontorets formularer skal udfyldes, for at vi har tilstrækkelige data om dig til vores planlægning og udførelse af kørslen.

  Vores behandling af personoplysningerne sker på baggrund af XXXXX.

  Oplysningerne i elektronisk form er fysisk opbevaret sikkert hos vore leverandører. Oplysningerne bliver også behandlet hos vore leverandører.

  Du har ret til at anmode om indsigt i oplysningerne om dig. Du har også ret til at anmode om berigtigelse eller sletning af oplysninger og du kan også bede om en begrænsning af behandlingen af oplysningerne. Du skal dog være opmærksom på, at kommunen typisk er forpligtet til at gemme de oplysninger, vi har noteret om dig, indtil den ovennævnte slettefrist indtræder.

  Det samtykke, du har givet til behandlingen, kan til enhver tid trækkes tilbage, dog uden at ændre på lovligheden af den behandling, der allerede måtte være foretaget.

  Den dataansvarlige er Aarhus Kommune, Borgmesterens Afdeling, Kørselskontoret, som kan kontaktes i henhold til "Kontakt os". Har du spørgsmål i forbindelse med Aarhus Kommunes behandlinger af dine oplysninger, så kan du også kontakte Aarhus Kommunes databeskyttelsesrådgiver på e-mail databeskyttelsesraadgiver@aarhus.dk.

  Du skal slutteligt vide, at det er muligt at klage til Datatilsynet over behandlingen af personoplysningerne.

   

   

  Bestil ændringer her

  Vi har brug for følgende oplysninger:

  • Navn
  • Fødselsdato (undlad de sidste fire cifre)
  • Skole/institution/andet sted
  • Hvad drejer ændringen sig om?
  • Hvem har indsendt ændringen - oplys navn, email-adresse og telefon

   

  Alternativt ring til 89 40 60 10.