Andre personlige, kropsbårne hjælpemidler

Hvis det hjælpemiddel du har brug for, ikke er nævnt specifikt, kan du stadig søge om det.