Ansættelse af egen hjælper

Du kan vælge en slægtning eller en anden person til at udføre den hjælp, du er bevilget. Vedkommende skal godkendes af kommunen og bliver ansat af dit lokalområde.

Har du mere end 20 timers pleje og/eller praktisk hjælp om ugen, kan du få udbetalt et kontant tilskud til en hjælper, du selv ansætter. Ordningen er forbundet med en række betingelser, bl.a. vedr. opgaven som arbejdsleder og arbejdsgiver.