Lyngåskolens Ungdomsuddannelse (STU L og STU M)

Lyngåskolens ungdomsuddannelse er en del af Voksenhandicaps samlede indsats for unge med udviklingshæmning. Indsatsen kan beskrives som en tretrinsraket: Først gennemføres et STU-forløb på Lyngåskolen. Herefter tilbydes beskyttet beskæftigelse på et aktivitetscenter, og endelig tilbydes job på særlige vilkår (skånejob) i offentlige eller private virksomheder.

STU L

STU-L er for unge og voksne, der har udviklingshæmning, er 16-24 år og ønsker specialundervisning.

Lyngåskolen tilbyder blandt andet undervisning i følgende fag: medborgerskab, kommunikation sociale kompetencer, ungdomsliv, sundhed samt bo-undervisning og praktik. Skoleskemaet indeholder også andre fag. Eksempelvis kan nævnes idræt, billedkunst, musik, værkstedsfag og pengeregning. En del af elevens læring dokumenteres med OCN-point. Undervisningen foregår på hold, i mindre grupper og individuelt.


Pladsantal

Pladsantallet varierer afhængig af efterspørgslen.

Personalesammensætning

Personalet består af speciallærere og pædagogisk uddannet personale.

STU M

STU M er for unge, der har multiple funktionsnedsættelser og er 16 - 24 år.

Undervisningsforløbet skal især styrke de unges faglige og sociale kompetencer indenfor områderne: Kommunikation, motorik, medborgerskab og ungdomsliv. Undervisningen skal styrke de unges muligheder for at udtrykke sig, fortælle om sine ønsker, idéer, interesser og tanker, samt kunne kommentere på andres og dermed kunne deltage meningsfyldt i samværet med andre.

I undervisningen bruger vi kommunikationsprogrammer på fx iPad, computer eller andre talesystemer. IPad benyttes derudover til understøttelse af kommunikationen i form af fotos, video, Moment Diary m.v.

Klassen har fælles morgensamling, og det giver den enkelte unge mulighed for at vælge sange og dele sine daglige oplevelser vha. netop alternativt supplerende kommunikation med de andre unge. Herudover deltager de unge i motorik og andre aktiviteter alt efter den enkeltes UU-plan.


Pladsantal

Pladsantallet varierer afhængig af efterspørgslen.

Personalesammensætning

Personalet består af speciallærere og socialpædagoger.