Gå til hovedindhold

Botilbud og bofællesskaber til voksne med hjerneskade

Bofællesskab og døgntilbud til voksne, der har fået en hjerneskade.

Indhold

  Vi støtter beboerne i at leve et så selvstændigt og ligeværdigt liv som muligt. Med udgangspunkt i beboernes individuelle behov og ressourcer, tilrettelægger vi en hverdag præget af tryghed, nærhed, udfordringer og oplevelser. Vi støtter det sociale liv mellem beboerne med forskellige aktiviteter.
  Alle tilbud tilpasser deres sociale, pædagogiske og sundhedsfaglige metoder til den enkelte beboers behov, ønsker og kompetencer.
  Personalet og den enkelte beboer udarbejder sammen en konkret handleplan efter Servicelovens § 141. I handleplanen beskrives beboerens vanskeligheder, ressourcer, ønsker og mål, og det sammenholdes med de muligheder og begrænsninger der ligger i botilbuddet, i netværket og det omgivende samfund. Ud fra dette tilrettelægger vi den individuelle støtte.

  Børglumvej Bofællesskab

  Bofællesskab, med døgndækning, for voksne, der har fået hjerneskade i deres voksenliv, fx på grund af trafikuheld eller sygdom.

  Mallinglund Bofællesskab

  Bofællesskab til voksne med kognitive udfordringer og fysisk handicap.

  Møllevangs Allé Bofællesskab

  Bofællesskab til voksne, der enten har medfødt hjerneskade, har fået hjerneskade eller har fremadskridende hjerneskade.

  Stefanshjemmet Botilbud og Aktivitetscenter

  Botilbud og aktivitetscenter til voksne, der har fået hjerneskade eller har fysisk handicap med betydeligt og varigt behov for pædagogisk støtte og pleje og omsorg i hverdagen.

  Bofællesskabet Generationernes Hus

  I Generationernes Hus udgør 24 handicapboliger et bofællesskab for voksne med erhvervet hjerneskade og borgere med intellektuel/kognitiv forstyrrelse, herunder borgere med udviklingshæmning.