Nordbyvænget

Bolig

Vi har 22 rækkehuse, der er indrettet til borgere med fysisk handicap. Desuden er der et fælleshus, hvor der bl.a. er en vagtstue til personalet.

Personale

Vi har nattevagt på stedet.

Personalet består af social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere og ergoterapeuter. Desuden er der teknisk og administrativ personale.