Traumatiske hændelser - Rådgivningscentret

Vi hjælper barnet, den unge og familierne til at få bedre kontrol over deres eget liv, en større selvforståelse og selvværd.
Vi arbejder også med børn og unge, der udsætter andre børn eller unge for seksuelle overgreb.

Tilbuddets indhold

Vi tilbyder terapiforløb, der er individuelt tilrettelagt efter problemets karakter, barnet eller den unges livsvilkår og tilstand. Oftest omfatter det både individuelle samtaler og samtaler med familien samt netværksmøder med relevante professionelle. Barnet, den unge og familien vil altid være i centrum.
Når det er muligt, foregår behandlingen også i grupper. Grupperne sammensætter vi ud fra alder, problematik og køn.
At blive udsat for et seksuelt overgreb, voldsomme tab og lignende kan være dybt traumatiserende. Derfor kan tilbuddet være både intensivt og omfangsrigt.
Vi arbejder mod, at barnet eller den unge får:
  • Familie- og netværksstøtte
  • Redskaber og støtte til at opbygge eller genopbygge sin identitet og selvforståelse
  • Hjælp til at forebygge, så barnet eller den unge ikke viderefører livsstilen til deres egen familie senere i livet (overgreb, vold og lignende)
  • Bearbejdet selvopfattelse, opbygget selvværd samt genvundet tiltro til andre mennesker og dermed være i stand til at knytte sunde bånd.

Adgang til tilbuddet

Du skal henvises til tilbuddet, kontakt din sagsbehandler på Familicentret eller Handicapcentret for Børn.
Du kan finde henvisningsskemaer på Rådgivningscentrets egen hjemmeside, der er link til hjemmesiden under "Relaterede sider".