Hjælp til forældre, der ikke kan møde børnene på en god og gavnlig måde og hvor kontakten til børnene ofte er negativ. Familielivet er typisk præget af, at barnet har adfærdsproblemer og opfører sig negativt, tingene kører af sporet, der er mange konflikter, dårlig stemning og som forælder føler du dig magtesløs.
DUÅ indeholder en række veldokumenterede indsatser, som kan hjælpe børnene og styrke deres muligheder for et godt liv.

Tilbuddets indhold

Vi har en forældregruppe og en børnegruppe, hvor du løbende kan starte. Forældre og barn skal deltage i hver deres gruppe, fordi forskning viser, at vi opnår den bedste effekt for familien, når både forældre og børn deltager. Derudover har vi også et lokalt tilbud på Vestergaardsskolen.
Gruppeforløbene varer 18 - 20 gange og foregår på DUÅ's adresse. Børnegruppen og forældregruppen mødes samme dag.

Mere om forældregruppen

I forældregruppen har vi fokus på samspillet mellem forældre og barn og på forældrene som barnets vigtigste læremestre. I gruppen er der undervisning, fælles drøftelser og øvelser.
Du bliver bedre til at:
  • Skabe positiv relation og bånd til dit barn
  • Bruge ros og positiv feedback og mindre kritik
  • Sætte grænser
  • Håndtere vrede og skabe løsninger sammen med dit barn.

Mere om børnegruppen

Børnene øver de forskellige temaer ved brug af hånddukker, samtale omkring videoklip, rollespil, øvelser og forskellige lege og aktiviteter.
Dit barn:
  • Får større sociale kompetencer og sprog på følelser
  • Bliver bedre til at klare problemer, konflikter og vrede
  • Opfører sig mindre negativt.

Adgang til tilbuddet

Du skal henvises til DUÅ gennem en familierådgiver ved Familiecentret eller Handicapcentret for Børn. Du kan godt kontakte centrene, selvom du ikke allerede har en familierådgiver.
Lovgrundlag