Børnehus Midt

Børnehus Midt koordinerer indsatsen mellem politi, kommune og sundhedsvæsen, så barnet eller den unge undgår at skulle gentage sin beretning om overgreb flere forskellige steder. I huset møder barnet eller den unge professionelle, fx politi, sundhedspersonale, socialrådgivere og psykologer, der er vant til at tale med børn og unge om overgreb.

Det kan både være akutte hændelser eller overgreb, der er sket på et tidligere tidspunkt i barnets liv.

Børnehus Midt er en del af Børnehuset. Vi rådgiver og vejleder også myndighedsrådgivere i Region Midts 19 kommuner.

Tilbuddets indhold

Vi:

  • giver psykologisk krisestøtte og krisebehandling til barnet/den unge og familie/omsorgspersoner
  • vurderer om barnet/den unge har brug for en lægelig undersøgelse
  • videoafhører børn og unge op til 14 år
  • Vurderer barnets/den unges behov for særlig støtte og behandling fremover
  • rådgiver den kommunale sagsbehandler
  • bistår med at udrede og undersøge barnets eller den unges behov for støtte som led i den børnefaglige undersøgelse efter servicelovens § 50.

Myndighedssagsbehandleren laver den samlede børnefaglige § 50-undersøgelse. Handlekommunen træffer beslutning om de nødvendige sociale foranstaltninger på baggrund af Børnehus Midts vurdering af barnets eller den unges fremadrettede behov for særlig støtte og behandling.

Kriterier for en børnehussag, alle tre kriterier skal være opfyldt:

  1. Der skal være viden eller mistanke om overgreb mod et barn under 18 år (fysiske og/eller seksuelle), og kommunen skal have besluttet at iværksætte en børnefaglig § 50-undersøgelse eller at revidere den børnefaglige undersøgelse, der allerede ligger i sagen.
  2. Der skal være mindst én sektor til, udover kommunen, der er involveret i sagen. Det vil sige politiet og/eller sygehusvæsenet (retsmedicinsk undersøgelse og/eller anden lægefaglig sygehusundersøgelse af barnet, der knytter sig til overgrebet).
  3. Der skal være mistanke om strafbare forhold ved krænkeren (den formodede krænker).

Hvis du, som myndighedsrådgiver, er i tvivl, om en sag er en børnehussag, kan du ringe og få en rådgivende samtale.

Adgang til tilbuddet

Barnet skal henvises af en myndighedsrådgiver i Familiecentret.

Lovgrundlag

Myndighedssagsbehandleren laver børnefaglig undersøgelse efter servicelovens § 50.