Mistrives dit barn?

Hvem er Basisteam?
Basisteam består af en PPR-psykolog, en kommunal Børn og Unge-læge og en pædagogisk konsulent. 

Hvornår henvises dit barn til Basisteam?
Dit barn kan henvises af en PPR-psykolog, en kommunal Børn og Unge-læge eller familierådgiver. Henvisning er relevant, hvis:

  • dit barn har været i mistrivsel over en længere periode
  • andre tiltag er afprøvet men har ikke vist sig tilstrækkelige
  • dit barn er henvist til PPR
  • der er mistanke om en børnepsykiatrisk problemstilling

Et forløb hos Basisteam indeholder en tværfaglig udredning samt efterfølgende vejledning til både hjem og institution/skole.

Vil du vide mere?
Læs mere om Basisteams udredning og vejledning

Basisteam pjece

Kontakt Basisteam 
Telefon: 23 37 91 49 eller send en mail: st@mbu.aarhus.dk