Miniinstitutionerne Solbrinken, Toften og Sølyst

Når børn må bo uden for hjemmet, er det oftest på grund af en kombination af egne problemer og problemer i familien. Barnet skal kunne gå i den kommunale skole og daginstitutionstilbud eller i en specialskole/klasse.

Vi prioriterer forældresamarbejdet, og der er mulighed for søskendeanbringelse. Anbringelsen kan forlænges til den unge er 23 år i form af efterværn, hvis der er brug for det.

Vi lægger vægt på at skabe et trygt og hjemligt miljø for børnene. Vi sætter barnets udvikling i centrum og inddrager forældre og familie mest muligt i barnets liv.


Tilbuddets indhold

Miniinstitutionerne er solidt forankret i lokalmiljøet, og børnene går, så vidt muligt, i den lokale skole. Børnenes fritidsaktiviteter kan foregå i nærheden sammen med skolekammerater i nærområdet.

Tilbuddet består af Sølyst, som er en villa og Solbrinken og Toften, som er rækkehus.


Adgang til tilbuddet

Dit barn skal henvises gennem Aarhus Kommunes Visitationsudvalg, kontakt din sagsbehandler på Familiecentret.