Dalgaarden

Målgruppen er børn eller unge, der har det svært. De kan have det dårligt med sig selv eller have et konfliktfyldt forhold til verden omkring sig. Problemerne kan være så massive, at barnet ikke længere kan begå sig sammen med andre mennesker. Barnet kan være uroligt, forvirret, voldsomt, have angst eller være hæmmet.

De unge bor og går i skole her og får hjælp til at få det godt med sig selv og andre, så de igen kan klare sig uden for institutionen, i deres familier, i skolen og blandt jævnaldrende i fritiden.

En væsentlig del af vores arbejde går ud på at hjælpe børnene til at kunne begå sig blandt andre børn. Vi prøver at hjælpe dem til nye måder at komme i kontakt med andre og løse konflikter på. Vi ser det som et mål i sig selv, at barnet bevarer en tæt kontakt til sin familie og slægtninge, selvom barnet ikke bor hjemme. Vi bestræber os derfor på at inddrage forældre så meget i forløbet, som de magter.


Tilbuddets indhold

Børnene bor på deres eget værelse i et af vores 4 adskilte huse. Vi har et stort grønt område med mange udfoldelsesmuligheder, vi har bl.a. en fodboldbane, en stor hoppepude, en bane til beachvolley og legepladser. Vi har også en mindre sportshal og forskellige værksteder.

Hvis du, som forælder, har behov for mere dybtgående samtaler, fx om din egen situation eller om tidligere oplevelser, kan du lave aftaler med vores familiebehandlere om et tættere forløb i en periode.

Dalgaarden er en selvejende institution, der har driftsoverenskomst med Aarhus Kommune.


Adgang til tilbuddet

Du skal henvises til tilbuddet, kontakt jeres sagsbehandler i Familiecentret.