Trivselsmøde 0-2 år?

Trivselsmøder er et tilbud til dig, som har behov for råd og vejledning om, hvordan du som forælder sammen med pædagogisk personale bedst hjælper dit barn.

Du kan deltage, hvis dit barn er mellem 0-2 år: Om dit barn passes hjemme, går i vuggestue eller dagpleje er underordnet.

Trivselsmødet henvender sig til dig, hvis du er bekymret for dit barns sociale eller kommunikative udvikling.

Det kan for eksempel være:

  • Hvis dit barn har svært ved at falde til i vuggestue eller dagpleje
  • Hvis du har svært ved at aflæse og trøste dit barn
  • Hvis du er i tvivl eller bekymret for samspillet mellem dig og dit barn
  • Hvis du er i tvivl eller bekymret for dit barns sproglige udvikling

Som forælder kan et trivselsmøde give dig muligheden for at tale om dit barns trivsel eller udvikling med fagpersoner inden for psykologi, pædagogik og sundhed.

Trivselsmødet tager udgangspunkt i, at alle børns adfærd og trivsel er præget af den sammenhæng og det miljø, som de er en del af. Gennem dialog er målet at opnå en fælles forståelse for dit barn og tilpasse rammerne og miljøet, så barnets behov tilgodeses bedst muligt. 

Trivselsmøde er et tværfagligt mødeforum bestående af jer som forældre, dit barns kontaktpædagog eller dagpleje, en psykolog og en talehørekonsulent fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) samt eventuelt din sundhedsplejerske.

Du skal kontakte dit barns sundhedsplejerske, dagplejer eller pædagog.

Hvis dit barn stadig passes hjemme:
Kontakt jeres sundhedsplejerske for en drøftelse af, om Trivselsmøde 0-2 år er en mulighed for jer. Hvis ja, indkalder sundhedsplejersken de øvrige mødedeltagere til et Trivselsmøde. Det kan også være, at sundhedsplejersken ønsker sparring med andre fagpersoner om jeres barn, og inviterer jer med til et Trivselsmøde.
Hvis dit barn er begyndt i dagpleje eller vuggestue:
Kontakt jeres pædagog eller dagplejer for en drøftelse af, om Trivselsmøde 0-2 år er en mulighed for jer. Hvis ja, indkalder vuggestuen eller dagplejeren de øvrige mødedeltagere til et Trivselsmøde. Det kan også være, at vuggestuen eller dagplejeren ønsker sparring med andre fagpersoner om jeres barn, og inviterer jer med til et Trivselsmøde.

Vi er fagpersoner med bred erfaring i at støtte dig som forælder til at skabe forandring og trivsel for dit barn.

Trivselsmøde er et mødeforum bestående af dit barns pædagog eller dagplejer, en psykolog og en talehørekonsulent fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) samt eventuelt din sundhedsplejerske. Derudover deltager I som forældre.

I det følgende kan du som fagperson finde materialer som understøtter din rolle i trivselsmøderne.