Familiegrupper i dagtilbud - logo

Familiegrupper er et gratis tilbud til dig og din familie med børn i alderen 0-7 år

Der er mange måder at være familie på, og nogen gange kan vi komme ind i en negativ spiral, som påvirker barnets trivsel derhjemme eller i daginstitutionen eller dagplejen. Familiegruppen er for dig, der som forældre ønsker:

 • mere nærvær og kontakt med dit barn
 • redskaber til at takle og forstå dit barns behov og udfordringer
 • at udvikle dine evner til at understøtte dit barns trivsel og udvikling
 • at blive bedre til at sætte grænser og være tydelig over for dit barn

Familiegruppen er for hele familien, det vil sige, at både du og din partner samt søskende er velkomne.

Idéen med familiegruppen er at støtte dit barns trivsel og udvikling ved at skabe fokus på den hverdag, som dit barn indgår i.

Når vi mødes i familiegruppen, skaber vi rum for glædesfyldte øjeblikke, hvor vi sammen leger og laver forskellige aktiviteter. Undervejs reflekterer vi over hverdagens udfordringer, som både kan udspille sig derhjemme og i familiegruppen.

Vi laver blandt andet følgende:  

 • leg og aktiviteter sammen med børnene
 • samtale, sparring og vidensdeling mellem forældre og familiegruppemedarbejderne 
 • løbende statusmøder med fokus på trivsel og udvikling, hvor forældre, familiegruppemedarbejderen og dit barns kontaktpædagog deltager

Vi samler på positive øjeblikke, for vi tror på, at det som vi fokuserer på, har det med at vokse.

Du skal henvende dig til dit barns kontaktpædagog eller den daglige leder i dit barns institution, hvis du gerne vil tilmelde din familie til familiegruppen.

Hvis dit barn ikke er tilmeldt en institution kan du kontakte din sundhedsplejerske

Hvad siger andre forældre

Se videoerne med Magdalena og Rikke og hør om deres oplevelse med deltagelse i familiegrupper:

Magdalena: "Jeg ved, at jeg er en god mor"

 

 Rikke: "Jeg forstår min søn bedre" 

 

 

Et familiegruppeforløb varer cirka 6-16 uger, hvor vi mødes en eftermiddag om ugen kl. 15-18. Begge forældre og søskende er meget velkomne til at deltage, og vi spiser aftensmad sammen. Hver 6. uge holder vi et statusmøde sammen med jer som forældre og en leder og medarbejder fra dit barns institution

Der er  5-6 familier i en familiegruppe.

Hvor mødes vi?  

 • Familiegrupperne for 0-4 årige
  • Syd 0-4 år: Kløverhulen, Nygårdsvej 3, 8361 Højbjerg - mødes mandage kl. 15-18
  • Vest 0-4 år: Skjoldhøjskolen pedelboligen, Skjoldhøjvej 9-11, 8381 Tilst - mødes onsdage kl. 15-18
  • Nord 0-4 år: Dagplejen Lystrup, Elsted Skolevej 4, 8520 Lystrup - mødes mandage kl. 15-18 
 • Familiegrupperne for 3-7 årige
  • Syd 3-67 år: Spiloppen, Pilegårdsvej 95, 8361 Hasselager - mødes mandage kl. 15-18
  • Vest 3-7 år: Idrætsbørnehuset v. Globus 1, Gudrunsvej 3b, 8220 Brabrand, mødes onsdage kl. 15-18
  • Nord 3-7 år: Børnehuset Malmøgade, Malmøgade 10, 8200 Aarhus N, mødes mandage kl. 15-18

Vi er uddannede pædagoger og sundhedsplejerske med bred erfaring i at støtte forældre i at skabe forandring og trivsel for deres børn.

I familiegruppeforløbet har vi et tæt samarbejde med dit barns daginstitution. Det pædagogiske personale vil blandt andet være opmærksomme på dit barns trivsel og udvikling undervejs i forløbet og reflektere over, hvordan praksis i institutionen påvirker dit barns adfærd.

Det pædagogisk personale har en aktiv rolle undervejs i forløbet.

Institutionens opgaver er:

 • at gøre forældrene opmærksomme på tilbuddet (hav gerne pjecerne liggende fremme)
 • at deltage i opstartsmøde og statusmøder
 • at udfylde et målsætningsskema uge for uge i den tid, familien deltager i familiegruppen.

Opstartsmødet
Mødet afholdes hos jer inden familien starter i familiegruppen. Vi taler forventninger til forløbet og aftaler målsætninger: hvad vil vi gerne have, at barnet skal kunne, som det ikke kan i dag? På baggrund af snakken udfylder vi et målsætningsskema til institutionen. Familiegruppemedarbejderen er mødeleder.

Målsætningsskema
Den pædagog/dagplejer, som er tættest på barnet skal under hele familiegruppeforløbet registrere, hvordan det går med målsætningen for barnet. Det gøres ved at observere barnet i nogle udvalgte sammenhænge hver dag. Ligeledes er der plads til refleksioner på egen praksis ift. barnet - hvad gør vi i institutionen, som virker?

Vi vurderer, at registreringsopgaven vil tage ca. 5-10 minutter dagligt. Målsætningsskemaet gør det muligt for forældrene at følge med i, hvordan barnet udvikler sig i institutionen. Forældrene medbringer det udfyldte skema til det ugentlige møde i familiegruppen. Skemaet er et vigtigt arbejdsredskab i forløbet.

Statusmøder
Cirka hver sjette uge holder vi statusmøde. Her taler vi blandt andet om barnets udvikling på de opstillede mål, og om hvordan vi arbejder videre i familiegruppen og i institutionen med at understøtte barnets trivsel og udvikling.

Kontaktpersoner og tilmelding til familiegrupper i dagtilbud