Skolebestyrelse og forældreråd i SFO

Alle skoler skal i følge folkeskoleloven have en skolebestyrelse og i Aarhus Kommune skal der være et forældreråd på skoler med en SFO.
For informationer om valg til skolebestyrelse og SFO-forældreråd skal du kontakte dit barns skole.

Skolebestyrelsen består af forældre, elever og medarbejdere.


Skolens leder deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret og er sekretær for bestyrelsen.

Du kan få nærmere information om valg til skolebestyrelsen ved at kontakte dit barns skole.

Skolebestyrelsen har til opgave at føre tilsyn og fastsætte principper for skolens virksomhed.

Eksempler på områder, hvor bestyrelsen har indflydelse:

 • Klassesammensætningen
 • Organisering af undervisningen mv.
 • Forældresamarbejde
 • Tilsyn med undervisningen
 • Fælles arrangementer i skoletiden

Skolebestyrelsen godkender skolens budget, undervisningsmidler og ordensregler.

Mindst én gang årligt indkalder skolebestyrelsen forældrekredsen til fælles møde til drøftelse af skolens virksomhed og skolebestyrelsens årsberetning behandles.

Yderligere information kan findes i folkeskoleloven § 44 og styrelsesvedtægtens punkt 7.

SFO-forældrerådets primære opgave er i samarbejde med skolebestyrelsen at sikre et godt og dynamisk samarbejde med SFOens leder og personale.

SFO-forældrerådet og skolebestyrelsen samarbejder om alle forhold vedrørende SFO.

Du kan læse mere om SFO-forældrerådets arbejde og samarbejde med skolebestyrelsen i Vejledningen til arbejdet i SFO-forældreråd og i Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Aarhus Kommune.

Du kan få nærmere information om valg til SFO-forældreråd ved at kontakte dit barns SFO.

Foreningen af skolebestyrelser i Aarhus Kommune (FSAA) er skolebestyrelsernes lokale samarbejdsorgan.

Vores formål er at varetage skolebestyrelsernes interesser i forhold til, hvad der har betydning for folkeskolerne i Aarhus.

 • at drøfte og vurdere forholdene
 • at styrke samarbejdet mellem skolebestyrelserne
 • at arbejde for en styrkelse af niveauet i folkeskolerne i Aarhus

Vores vision er at gøre folkeskolen til et attraktivt alternativ til privatskoler for både elever og medarbejdere.

Vi har blandt andet beskæftiget os med:

 • Inklusion, skolestruktur, arbejdstidsaftale og folkeskolereformen
 • Publikationen Godt Skoleliv (kan downloades på siden)
 • Forældresamarbejdet i overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelse
 • Skolebestyrelsernes indflydelse lokalt, herunder RULL-projektet
 • Gode specialundervisningstilbud
 • Gennemskuelige økonomiske vilkår
 • IT-indsatsen på skolerne, hvor vi ønsker niveauet højnet

FSAA har desuden én plads i Brugerrådet for det Koordinerende Kørselstilbud.

Godt Skoleliv

Bestyrelsen i FSAA
Formand
Charlotte Jacobsen, Engdalskolen, chajac62@gmail.com

Næstformand
Lene Anhøj, Bakkegårdsskolen, lene.anhoj@gmail.com

Dorthe Vestergaard Borgkvist, Næsthøjskolen
Kim Bakholdt, Skødstrup Skole

Suppleanter
Abdi-Rahman Mahmud Lidle, Møllevangskolen
Tine Andresen, Mårslet Skole

Tilforordnede
Elsebeth Pii Svane, tidl. Vejlby Skole og formand, elsebeth_pii_svane@hotmail.com
Helge Ratzer, tidl. Samsøgades Skole
ÅFO repræsentant (deltager i bestyrelsesmøderne)