Undervisningen i børnehaveklassen

Børnehaveklasselederen tilrettelægger undervisningen således, at dit barn udvikler kompetencer indenfor en række områder.

KOMPETENCEOMRÅDER:

  • Sprog
  • Matematisk opmærksomhed
  • Naturfaglige fænomener
  • Kreative og musiske udtryksformer
  • Krop og bevægelse
  • Engagement og fællesskab

Der er for alle kompetenceområder et særligt fokus på en legende tilgang til de faglige aktiviteter. Efter dit barn er begyndt i børnehaveklasse, får det vurderet sit sprog. Børnehaveklasselederen bruger resultatet af sprogvurderingen som udgangspunkt for at tilrettelægge en undervisning, der tager udgangspunkt i det enkelte barns sproglige forudsætninger. I løbet af børnehaveklassen vil dit barn komme til at arbejde sammen med børn fra andre klasser. Det kan de gøre i temauger, fordybelsesdage eller projekter, der involverer hele eller dele af skolen.