Aula bliver en vigtig kanal for samarbejde og kommunikation mellem forældre og medarbejdere i: 


  • Skoler
  • Børnehaver, vuggestuer og dagpleje
  • Skolefritidsordninger (SFO)
  • Klubområdet
Her vil du få adgang til al relevant information om dit barns læring, udvikling og trivsel.


Hvad får du med Aula?

Aula får mere end 2 millioner brugere, og kommer til dække kommunale skoler og dagtilbud i hele landet.

De funktioner, du kender

Aula kommer til at have en del af de funktioner du kender fra ForældreIntra:

  • Beskeder
  • Opslag
  • Kalender
  • Billedgallerier
  • Komme-gå
  • Grupper

Én indgang til kommunikation og information

Du skal kun logge ind ét sted. Lige fra dit barns første dag i vuggestuen til det går ud af folkeskolen. Det betyder for eksempel, at hvis du har et barn, der går i vuggestue i Odder, og et andet barn, der går i skole i Aarhus, logger du på samme sted for at se informationer om begge dine børn.

Du vil få lettere adgang til andre systemer, der har med dit barns hverdag at gøre. For eksempel læringsplatformen MinUddannelse eller komme-gå i SFO.

En enkel og brugervenlig løsning

Det vil blive nemmere at få overblik over de relevante informationer om dit barn.
Aula bliver en mere enkel løsning, end det du kender i dag.

Et ekstra lag af sikkerhed

I Aula vil vi få et ekstra lag af sikkerhed, så du kan være sikker på, at vi beskytter dit barns data godt.


Hvorfor får vi Aula?

Aula er en del af et nationalt initiativ, som udover samarbejdsplatformen (Aula), også har givet skolerne en læringsplatform. I Aarhus hedder læringsplatformen MinUddannelse.

Du kan læse mere om Aula på aula.dk.