Regler for dit barns brug af it-udstyr på skolen

Det er dig som forælder, der har ansvaret for dit barns anvendelse af eget it-udstyr på skolen, og at reglerne bliver overholdt.

 • Al netværks- og internettrafik 'logges', og kan bruges til at spore eventuelt misbrug
 • Dit barn skal overholde almindelige danske og internationale love og regler om ophavsret
 • Skolen kan ikke holdes ansvarlig for dit barns handlinger på netværket
 • Skolen kan ikke drages til ansvar for dit barns medbragte it-udstyr
 • Overtrædelse kan betyde fratagelse af brugerrettigheder for dit barn, og midlertidig inddragelse af it-udstyret
 • Ved misbrug kan skolen rejse krav om erstatning
 • Dit barns it-udstyr skal være opdateret med nødvendige softwareopdateringer
 • It-udstyret må kun have installeret lovligt og originalt software
 • Der må ikke være virus, spyware eller andet malware på it-udstyret

Der er trådløst netværk på alle skoler i Aarhus Kommune. Både lærere og elever kan bruge det.

Du skal være opmærksom på reglerne for det trådløse netværk, når dit barn tager it-udstyr med i skolen eller bruger it-udstyr som skolen stiller til rådighed.

 

Før dit barn logger på

 • Dit barn skal logge på det trådløse netværk 'aarhuskommune' med sit eget login og kode.
 • Dit barns login og kode er personlig, og må ikke deles med andre.
 • Dit barn må ikke tilslutte sit eget it-udstyr til skolens netværk med et netværkskabel.
 • Dit barn må ikke dele skolens internet med andre via sit eget it-udstyr, for eksempel som et hotspot.

 

Når dit barn er logget på

 • Dit barn må i undervisningstiden kun bruge skolens netværk til undervisningsbrug.
 • Dit barn må ikke downloade eller uploade ulovligt materiale.
 • Dit barn må kun udskrive materialer i tilknytning til undervisning på skolens printere, og kun efter aftale med læreren.
 • Dit barn må kun bruge digitale læringsmidler til undervisningsformål, og efter skolens anvisninger.
 • Dit barn må kun bruge skolens netværk til andet end undervisning, hvis det aftales med en lærer.