Dit barns trivsel og sundhed

Når dit barn er fysisk aktivt, fremmer det dit barns sundhed og stimulerer dets læring. Skolen arbejder altid med at skabe et godt socialt miljø som ramme for dit barns trivsel. Kontakt skolen, hvis du oplever, at et barn ikke trives.

Sund skolefrokost
Dit barn har brug for brændstof for at lege, lære og udvikle sig. Et godt morgenmåltidog en god madpakke hjemmefra er vigtigt for dit barn. De fleste skoler i Aarhus har en kantine eller et kantineudsalg. Desuden er det muligt at bestille mælk og frugt til dit barn via skolen.

Skolesundhedsplejersken
Dit barn vil blive undersøgt af sundhedsplejersken, mens det går i børnehaveklasse. Det er vigtigt, at du som forælder deltager ved undersøgelsen. Sundhedsplejersken samarbejder med lærerne og andre faggrupper på skolen om at fremme børnenes sundhed. Du kan træffe sundhedsplejersken på skolen en til to gange om ugen. Find oplysninger om skole-sundhedsplejersken   

Tandplejen
Samarbejdet om dit barns tandpleje fortsætter, som du kender det: Du er med, når dit barn er til tandeftersyn, og du er altid velkommen til at kontakte dit barns tandklinik, hvis du har spørgsmål. Dit barn vil også gradvist selv lære mere om at passe sine tænder. Læs mere om dit barns tandklinik 

Bekymret for hvordan dit barn trives og udvikler sig?
Som forælder kan du ind imellem blive bekymret for dit barns udvikling og trivsel. Hvis du er bekymret, kan du altid få råd og vejledning hos dit barns lærere og pædagoger eller hos skolens ledelse. Hvis du ønsker yderligere rådgivning kan du kontakte de kommunale Børn og Unge-læger eller PPR og Specialpædagogik, som kan hjælpe børn med særlige fysiske, faglige eller psykiske behov.

Mobning
Et godt socialt miljø er med til at forebygge mobning. Samarbejde mellem forældre og skole er den mest effektive måde at sikre trivsel på og løser heldigvis langt de fleste problemer. Hvis det alligevel ikke lykkes, kan du finde mere om mobning
Du kan se skolens antimobbestrategi på skolens hjemmeside.

Respekt for Grænser
Børn og Unge har fokus på at forebygge seksuelle overgreb på børn og unge. Hvis du får mistanke om, eller er bekymret for, at dit barns grænser er blevet overskredet, kan du få hjælp og vejledning hos  Respekt for Grænsers forældrelinje.