Nest Akademiet

Pædagogikken ses som et konkret bud på en tredje vej at gå for at skabe bæredygtige, vedvarende og inkluderende miljøer for børn med og uden særlige behov.

Introduktion til Nest programmet afholdes i samarbejde med modelskolen Katrinebjergskolen.

Forløbet indeholder:
  • 3 timers oplæg fra PPR om Nest fundamentet, autismeforståelse i en Nest kontekst, pædagogik og didaktik i Nest, samarbejde og organisering.
  • 1 times besøg på skolen med fokus på Nest i praksis og besøg i en Nest klasse (uden elever).

PPR i Aarhus har i samarbejde med Katrinebjergskolen udviklet et uddannelsesforløb som en forudsætning for at starte Nest klasser.

Forløbet består dels af en række kompetenceudviklingsdage inde opstart af Nest klasserne og dels af undervisning og sparringsbesøg i klasserne efter opstart.

Efter aftale med PPR Aarhus kan der designes særlige kompetenceforløb tilpasset lokale ønsker og behov.

 

PPR og Specialpædagogik:
Udviklingskonsulent Stine Clasen, e-mail: stc@aarhus.dk 

Katrinebjergskolen:
Skoleleder Christian Hyltoft Hellum, e-mail: chyhel@aarhus.dk