Værd at vide om selvstændige børnepassere

Du skal selv undersøge om der er ledige pladser ved den selvstændige børnepasser som du ønsker, at købe en plads ved. I skal i fællesskab indgå en skriftlig aftale om løn og arbejdstider. Børnepasserens løn består af både det kommunale tilskud og din egenbetaling. 

Aftalen skal godkendes af Pladsanvisning og Elevadministration og Læring og Udvikling.

Selvstændige børnepassere i Aarhus Kommune

Klik i kortet for at se kontaktinfo på de selvstændige børnepassere.

Nyttig viden om selvstændige børnepassere

En selvstændig børnepasser skal:

  • være fyldt 17 år
  • have straffe- og børneattest uden forhold, der hindrer pasning af børn på forsvarlig vis.
  • have arbejdstilladelse, såfremt ansøgerne kommer fra et land uden for EU/EØS.
  • kunne beherske det danske sprog. Der kan efter konkret vurdering stilles krav om, at den Selvstændige børnepasser har bestået prøve i "Dansk2" eller tilsvarende.
  • have godkendt pasningsstedet 
  • indgå i Aarhus Kommunes tilsynsforpligtelse. Det betyder at en Selvstændig børnepasser får både anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg. 

Hvis din børnepasser bliver syg eller skal holde ferie, tilbyder kommunen ikke anden pasning. Du skal derfor som udgangspunkt selv sørge for pasning af dit barn. Din børnepasser kan dog benytte en godkendt vikar, det afhænger af den aftale der er lavet med din selvstændige børnepasser. 

Bliver din selvstændige børnepasser syg, skal du som udgangspunkt ikke betale løn.

Holder du eller din børnepasser ferie, er betalingen afhængig af den aftale, som du har indgået med din børnepasser. 

Holder du ferie, er lønudbetalingen afhængig af den aftale, du har indgået med din børnepasser.