Værd at vide inden du ansætter en ansat børnepasser

Du skal som forældre, selv finde din ansatte børnepasser og indgå en skriftlig aftale om løn og arbejdstider. Der er ingen overenskomst på området, derfor er der heller ingen retningslinjer for, hvor meget en ansat børnepasser skal have i løn. Børnepasserens løn består af både det kommunale tilskud og din egenbetaling. De fleste forældre giver, hvad der svare til en kommunal fuldtidsplads.

Aftalen skal godkendes af Pladsanvisning og Elevadministration og Læring og Udvikling.

Nyttig viden inden du ansætter en ansat børnepasser

 

Når du ansætter en ansat børnepasser optræder du som arbejdsgiver. Det er derfor alene dig som har alle arbejdsgiverforpligtelser.

Som arbejdsgiver skal du

  • registrer dig med et separat CVR nr. hos Erhvervs- og selskabsstyrelsen.
  • tegne de lovpligtige forsikringer, som er en arbejdsskadeforsikring og en erhvervssygdomsdækning (AES)*.
  • Indbetale dit eget og børnepasserens bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)
  • indbetale bidraget til ”Barsel.dk”
  • følge reglerne i Lov om ferie
  • følge arbejdsmiljøloven, som har særlig betydning, hvis din børnepasser er under 18 år.

*Forsikringspligten gælder uanset arbejdssted. Der skal ikke tegnes arbejdsskadeforsikring, hvis ansættelsesforholdet er under 400 timer i alt

Der er nogle krav til den person som du ansætter til at passe dit barn.

Du skal være opmærksom på, at din børnepasser skal

  • være fyldt 17 år.
  • beherske det danske sprog.
  • skal have arbejds- og opholdstilladelse, hvis pågældende kommer fra et land uden for EU. (dokumentation skal fremsendes)
  • kunne fremvise en straffeattest og børneattest som er fri for forhold, som gør din børnepasser uegnet til at passe børn*.

Hvis du har en Au pair kan personen ikke ansættes under Frit valg-ordningen.

*Pladsanvisning og Elevadministration indhenter attesterne. Det sker digitalt og din børnepasser vil modtage en mail i sin digitale postkasse, hvor der skal gives samtykke til, at vi må indhente attesterne.

Du har mulighed for, at få et lønadministrationsfirma til, at administrere lønnen til din børnepasser.

Når du og din børnepasser indgår en pasningsaftale, skal I sammen aftale, hvilke arbejdsopgaver der skal udføres. Opgaverne og den tid der skal bruges på dem skal anføres i pasningsaftalen. (Bilag 2A)

Du skal være opmærksom på, tilskuddet udelukkende er til børnepasning og ikke til andre opgaver som f.eks. rengøring, indkøb, pasning af søskende o.lign.

Har I aftale om, at din børnepasser skal udføre andre opgaver, vil dit tilskud tilsvarende blive reduceret i beregningen.

Der er ingen alternativ pasning hvis din børnepasser bliver syg eller skal holde ferie. Du skal derfor selv sørge for pasning af dit barn.

Bliver din børnepasser syg skal du fortsat udbetale løn, da der ikke udbetales sygedagpenge fra kommunen.

Holder din børnepasser ferie, er du ikke forpligtet til at betale løn jf. ferieloven.

Holder du ferie, er lønudbetalingen afhængig af den aftale, du har indgået med din børnepasser.

Du skal altid kunne dokumentere, at du har udbetalt løn til din børnepasser. Du skal derfor hver måned udfylde et skema (Bilag 4A) sammen med din børnepasser. 

Hvis din pasningsaftale stopper i løbet af et kalenderår, skal du indsende skemaet (Bilag 4A), når den sidste løn er udbetalt. 

Fortsætter din aftale ind i et nyt kalenderår, skal du indsende skemaet, når lønnen for december måned er udbetalt. Indsender du ikke skemaet vil det udbetalte tilskud blive krævet tilbage i henhold til Dagtilbudsloven § 92 og § 93.