Tilskud til en privat pasningsordning

Du skal indsende din ansøgning om tilskud senest 10 arbejdsdage inden, og tidligst 1½ måned før, pasningen af dit barn starter.  

Spørgsmål om tilskud til en privat pasningsordning

Dit tilskud kan maksimalt udgøre 75% af dine dokumenterede udgifter. Du kan højest få tilskud til pasning af 3 børn.

Vi kan maksimalt udbetale 6.053 kr. pr. måned til børn imellem 0 til 2 år og 3.303 kr. pr. måned til børn fra 3 år til skolestart.

Dit barn betragtes som 3-årig fra den 1. i den måned dit barn fylder 3 år.

Dit maksimale tilskud beregnes ud fra en aftale om børnepasning på mere end 30 timer pr. uge.

Hvis du ønsker at have en pasnings aftale under 30 timer pr. uge vil dit tilskud blive nedsat.

 • Ved 21-30 timer pr. uge nedsætter vi tilskuddet til 75 % af dit maksimale tilskud.
 • Ved 11-20 timer pr. uge nedsætter vi tilskuddet til 50 % af dit maksimale tilskud.
 • Ved 1-10 timer pr. uge nedsætter vi tilskuddet til 25% af dit maksimale tilskud.

Tilskudsbeløbende reguleres hvert år pr. 1. januar.

Eksempel på hvordan tilskuddet beregnes til en privat pasningsordning

Har du mere end 1 barn i en privat pasningsordning, eller en kombination af en privat pasningsordning og pasning af et andet barn i Dagtilbud eller SFO, udbetaler vi søskendetilskud i forhold til søskendebarnets pasningstid i Dagtilbuddet.

Søskendetilskuddet udgør 85% af halvdelen, af den billigste alderssvarende plads, omregnet i 12 måneder.

 • Dagtilbud 0-2 år
  • Deltid med og uden kost – 760 kr. pr. måned
  • Fuldtid med og uden kost – 1.140 kr. pr. måned
 • Dagtilbud 3-6 år
  • Deltid med kost – 683 kr. pr. måned
  • Deltid uden kost – 485 kr. pr. måned
  • Fuldtid med kost – 926 kr. pr. måned
  • Fuldtid uden kost – 727 kr. pr. måned
 • SFO
  • 0.-3. klasse – 659 kr. pr. måned

Der ydes ikke søskendetilskud til børn indmeldt i klub.

Vi udbetaler i alle tilfælde søskendetilskuddet sammen med tilskuddet til den private pasningsordning.

Du kan ikke få friplads til en privat pasningsordning.

Selve sagsbehandlingstiden kan tage op til 30 dage fra vi har modtaget din ansøgning og din aftale. Din udbetaling vil dog ske med tilbagevirkende kraft, hvis ordningen er iværksat.

Ansætter du en Ansat Børnepasser skal vi også have modtaget dokumentation for, at du har tegnet den lovpligtige arbejdsskadeforsikring og du har oprettet et CVR/SE nummer. 

Vi udbetaler dit tilskud til din NemKonto den første hverdag i måneden. Tilskuddet udbetales månedsvis forud.

Vi kan i særlige tilfælde stoppe dit tilskud, hvis særlige hensyn til dit barns tarv taler for, at dit barn skal starte i et kommunalt dagtilbud.

Vi stopper også dit tilskud

 • når aftalen ophører.
 • fra den dato, hvor dit barn begynder i et andet pasningstilbud.
 • fra den måned, hvor dit barn starter eller ville kunne starte i skole.