Hvad koster pasning i Aarhus i 2018?

Sådan opkræver vi betaling

Hvis du bor i Aarhus og har pasning her:

 • Du skal betale forud hver måned i 11 måneder. Du skal ikke betale for juli måned.

Hvis du bor i Aarhus, men har pasning i et dagtilbud i en anden kommune:

 • Du skal betale forud hver måned hele året, også juli måned.

Hvis du bor i Aarhus, men har pasning i en SFO i en anden kommune:

 • Du skal betale forud hver måned i 11 måneder. Du skal ikke betale for juli måned.

Når dit barn fylder 3 år

Bliver dit barn passet i et dagtilbud i Aarhus Kommune nedsætter vi automatisk din betaling den 1. i den måned, hvor dit barn fylder 3 år. Det gælder også, selvom at dit barn bliver flyttet tidligere i børnehave. Taksten for dagpleje ændres ikke. 

Når dit barn går i klub

I klub ændrer vi taksten fra fritidsklub til ungdomsklub den 1. august det år dit barn starter i 7. klasse. 

Se alle taksterne

Dagpleje - uanset alder

Fra 1. januar 2018

 • Heldagsdagpleje 48 timer pr. uge: 2.925 kr. pr. måned
 • Deltidsdagplejen i Skødstrup 32 timer pr. uge: 1.950 kr. pr. måned

Dagtilbudsafdelinger inklusiv kost

Fra 1. januar 2018

Under 3 år

 • 30 timer pr. uge: 2.938 kr. pr. måned
 • 52 timer pr. uge: 4.152 kr. pr. måned

Over 3 år

 • 30 timer pr. uge: 1.754 kr. pr. måned
 • 52 timer pr. uge: 2.376 kr. pr. måned

Dagtilbudsafdelinger eksklusiv kost

Fra 1. januar 2018

Under 3 år

 • 30 timer pr. uge: 2.428 kr. pr. måned
 • 52 timer pr. uge: 3.642 kr. pr. måned

Over 3 år

 • 30 timer pr. uge: 1.244 kr. pr. måned
 • 52 timer pr. uge: 1.866 kr. pr. måned

Valnødden - eksklusiv kost

Deltidsinstitution med maksimalt 40 timer pr. uge

Fra 1. januar 2018

Under 3 år

 • 30 timer pr. uge: 2.428 kr. pr. måned
 • 40 timer pr. uge: 2.980 kr. pr. måned

 Over 3 år

 • 30 timer pr. uge: 1.244 kr. pr. måned
 • 40 timer pr uge: 1.527 kr. pr. måned

Børnely med udvidet åbningstid
inklusiv kost - fra 1. januar 2018

Åbningstid: Mandag - fredag kl. 6.30 - 20.00

Under 3 år

 • 30 timer pr. uge + udvidet åbningstid: 3.491 kr. pr. måned
 • 52 timer pr. uge + udvidet åbningstid: 4.705 kr. pr. måned

Over 3 år

 • 30 timer pr. uge + udvidet åbningstid: 1.944 kr. pr. måned
 • 52 timer pr. uge + udvidet åbningstid: 2.566 kr. pr. måned

DII Drivhuset med udvidet åbningstid
eksklusiv kost - fra 1. januar 2018

Åbningstid: Mandag - fredag kl. 6.30 - 20.00

Under 3 år

 • 30 timer pr. uge + udvidet åbningstid: 3.337 kr. pr. måned
 • 52 timer pr. uge + udvidet åbningstid: 4.551 kr. pr. måned

Over 3 år

 • 30 timer pr. uge + udvidet åbningstid: 1.556 kr. pr. måned
 • 52 timer pr. uge + udvidet åbningstid: 2.178 kr. pr. måned

Børnehuset Klodshans med udvidet åbningstid
inklusiv kost - fra 1. januar 2018

Åbningstid: Mandag - torsdag 6.30 - 19.00, fredag 6.30 - 18.00

Under 3 år

 • 30 timer pr. uge + udvidet åbningstid: 3.277 kr. pr. måned
 • 52 timer pr. uge + udvidet åbningstid: 4.491 kr. pr. måned

 Over 3 år

 • 30 timer pr. uge + udvidet åbningstid: 1.870 kr. pr. måned
 • 52 timer pr. uge + udvidet åbningstid: 2.492 kr. pr. måned

Børnehuset Stenvej med udvidet åbningstid
inklusiv kost - fra 1. januar 2018 

Åbningstid: Mandag - fredag 6.30 - 19.00

Under 3 år

 • 30 timer pr. uge + udvidet åbningstid: 3.312 kr. pr. måned
 • 52 timer pr. uge + udvidet åbningstid: 4.526 kr. pr. måned

Over 3 år

 • 30 timer pr. uge + udvidet åbningstid: 1.882 kr. pr. måned
 • 52 timer pr. uge + udvidet åbningstid: 2.504 kr. pr. måned 

DII Hurlumhejhuset med udvidet åbningstid
inklusiv kost - fra 1. januar 2018 

Åbningstid: - Mandag - fredag 6.00 - 20.00

Under 3 år

 • 30 timer pr. uge + udvidet åbningstid: 3.579 kr. pr. måned
 • 52 timer pr. uge + udvidet åbningstid: 4.793 kr. pr. måned

 Over 3 år

 • 30 timer pr. uge + udvidet åbningstid: 1.974 kr. pr. måned
 • 52 timer pr. uge + udvidet åbningstid: 2.596 kr. pr. måned

SFO

Fra 1. januar 2018

0. - 3. klasse: 1.692 kr. pr. måned

Morgenpasning for 4. klasses børn i SFO

Børn i 4. klasse har fra 1. januar 2018 haft mulighed for morgenpasning i SFO.

4. klasse: 437 kr. pr. måned

SFO på specialskoler, i specialklasser og børn med vidtgående timer

Fra 1. januar 2018

0. - 3. klasse: 1.692 kr. pr. måned

4. klasse og derover: 1.137 kr. pr. måned

Alle børn i specialskole, specialklasse og børn med vidtgående timer har mulighed for at benytte SFO'en frem til og med 7. klasse.

Pasningstilbud på heldagsskolerne

Søndervangsskolen og Tovshøjskolen

Fra 1. januar 2018

0. - 3. klasse

 • I ydertimerne kl. 6.30 - 8.00: 273 kr. pr. måned
 • I ydertimerne kl. 16.00 - 17.00: 273 kr. pr. måned  

4. klasse

 • I ydertimerne kl. 6.30 - 8.00: 178 kr. pr. måned
 • I ydertimerne kl. 16.00 - 17.00: 178 kr. pr. måned

Fritids- og ungdomsklub

Fra 1. januar 2018

Gælder også klubtilbud til børn og unge med handicap 

 • Fritidsklub (4. klasse til 6. klasse): 718 kr. pr. måned (fuldt medlemskab)
 • Ungdomsklub (7. klasse til 18 år): 253 kr. pr. måned (fuldt medlemskab) 

Differentieret kontingent i fritidsklub

Det har tidligere været muligt at blive tilmeldt differentieret kontingent i fritidsklub.Fra 1. august 2017 er dette ikke muligt mere, medmindre barnet før 1. august 2017 var indmeldt på differentieret kontingent. For de børn, hvor dette er tilfældet er det følgende takster, der er gældende:

 • Fuldt medlemskab: 718 kr. pr. måned
 • 2/3 medlemskab (særligt tilrettelagte aktiviteter (max 2/3 af klubbens åbningstid): 477 kr. pr. måned
 • 1/3 medlemskab (særligt tilrettelagte aktiviteter (max 1/3 af klubbens åbningstid): 240 kr. pr. måned

Differentieret kontingent i ungdomsklub

I nogle ungdomsklubber er der mulighed for at tilmelde sig særligt tilrettelagte aktiviteter, f.eks. madaften, fodboldturnering, projektforløb eller lignende, til et lavere kontingent.Hvis dette er tilfældet i din ungdomsklub, kan du læse mere om hvilke aktiviteter, der er tale om på klubbens hjemmeside.I ungdomsklubber med differentieret kontingent er der tre typer medlemskab.

 • Fuldt medlemskab: 253 kr. pr. måned
 • 2/3 medlemskab (særligt tilrettelagte aktiviteter (max 2/3 af klubbens åbningstid): 168 kr. pr. måned
 • 1/3 medlemskab (særligt tilrettelagte aktiviteter (max 1/3 af klubbens åbningstid): 84 kr. pr. måned

Klubtilbud med reduceret kontingent

Fra 1. januar 2018

 • 4. klasse til 6. klasse: 221 kr. pr. år
 • 7. klasse til 18 år: 110 kr. pr. år.

Disse klubber er omfattet af reduceret kontingent:

 • Klub2teket (Hasle)
 • Klubben Rosenhøj (Søndervang)
 • Klubberne i Gellerup
 • KLUB3 (Sødal)
 • Klubberne i Toveshøj
 • Fritidshuset Ellekær