Kan jeg få friplads? Sådan er reglerne.

For at få friplads, skal du søge om det ved at benytte Digital pladsanvisning.

Hvis din husstands samlede indkomst er under 173.801 kr. om året, er du berettiget til fuld friplads. Her betaler du ikke selv noget for pasning.

Hvis din husstands samlede indkomst er mellem 173.801 og 539.799 kr. om året, er du berettiget til delvis friplads. Her betaler du selv en del af prisen for pasning.

Andre spørgsmål om friplads 

Når dit barn er indmeldt i et kommunalt pasningstilbud eller en privat institution, har du mulighed for at søge om friplads.

Din friplads vil gælde fra den 1. i måneden efter ansøgning. 

Du kan ikke søge om friplads tilbage i tiden. 

Du skal altid søge om friplads i den kommune, som du bor i.

 

Hvis dit barn skifter fra en pasningstype til en anden, skal du ikke søge om friplads igen.

Du skal kun lave en ny ansøgning, når din indkomst ændrer sig, eller hvis der er ændringer i dine familieforhold. 

Når du har givet besked om ændringer i din indkomst eller ændringer i dine familieforhold, vil din friplads blive ændret fra den 1. måneden efter ansøgning, og du vil få tilsendt en ny bevilling.

Vi forbeholder os retten til at efterregulere din friplads med tilbagevirkende kraft, hvis du er blevet samlevende, og du ikke har givet os besked om det.

Det er ikke tilstrækkeligt, at du giver besked om ændringer i økonomien eller husstanden til andre instanser i Aarhus Kommune eller til SKAT.

Din husstandindkomst udgør al skattepligtig indkomst.

Når du laver en ansøgning om friplads, skal du indtaste din husstands samlede månedsindkomst før SKAT, men efter AM-bidrag. 

Eksempel: 
Månedsindkomst på 18.000 kr. - 1.400 kr. (8% i AM bidrag) = 16.600 kr.
Omregnet til årsindkomst: 16.600 kr. x 12 = 199.200 kr.  

Særligt for studerende

Er du studerende, og har du taget et SU lån, skal det ikke medregnes i indkomstgrundlaget. Har du derimod et arbejde ved siden af dine studier eller i ferieperioder, har det betydning for størrelsen af det fripladstilskud, som du er berettiget til at modtage i de pågældende måneder.

Særligt for selvstændige

Er du selvstændig, bevilliger vi din friplads ud fra dit forventede årsresultat på din forskudopgørelse.  Du vil modtage en efterregulering, hvis dit faktiske årsresultat ikke stemmer overens med din forskudopgørelse.

Hvis du har mere end et barn under 18 år boende i din husstand, når du søger om friplads, vil du automatisk få fratrukket 7.000 kr. i det samlede indkomstgrundlag for hvert barn udover det første.

Hvis der kommer flere børn til din husstand i løbet af året, skal du lave en ny ansøgning om økonomisk friplads på Digital Pladsanvisning. Det bliver ikke reguleret automatisk.

Er din aktuelle månedsindkomst omregnet til årsindkomst på 173.801 kr. eller derunder, er du efter ansøgning berettiget til fuld friplads, og du vil derfor ikke blive opkrævet for børnepasning.


Er din aktuelle månedsindkomst omregnet til årsindkomst mellem 173.801 kr., og 539.799 kr., er du efter ansøgning berettiget til delvist økonomisk friplads. 


Er din aktuelle månedsindkomst omregnet til en årsindkomst over 539.800 kr., er du ikke berettiget til at modtage økonomisk friplads.

Fripladstilskud beregnes før et eventuelt søskendetilskud og desuden før et eventuelt bevilget behandlingsmæssigt- eller socialpædagogisk fripladstilskud.

Find ud af, hvor meget du er berettiget til i friplads

 

Hvis du er i tvivl, om du er enlig eller samlevende, kan du læse pjecen "Enlig eller samlevende"

Fradrag for enlige?

Bor du alene med et eller flere børn, og er du eneforsørger, så trækker vi 60.801 kr. fra din husstands samlede indkomst, inden vi beregner dit tilskud. Det betyder, at dit tilskud vil blive højere.

For at få tilskud som enlig skal du aktivt søge om friplads. 

Er du gift, skal du søge friplads med din ægtefælle, også selvom at I ikke bor sammen. Her vil du ikke være berettiget til enlig fradrag. 

Samlevende

Hvis et barn kun bor sammen med den ene forælder og denne er gift eller samlevende:

  • Så beregner vi tilskud til fripladsen ud fra husstandens samlede indkomst

Hvis et barn bor lige meget hos begge forældre:

  • Så beregner vi tilskuddet ud fra den samlede husstandsindkomsten hos den forælder, hvor barnet har folkeregisteradresse.

Husk at give besked når der er ændringer i din husstand!

Hvis du bliver gift eller bliver samlevende, skal Pladsanvisning og Elevadministration have besked med det samme. Det er ikke nok at Udbetaling Danmark eller andre i kommunen ved det. 

Hvis du ikke giver os besked, vil der på et senere tidspunkt blive lavet en regulering af din friplads.