Åbningstider og lukkedage

Den integrerede institution Børnely

Den integrerede institution Børnely er det eneste dagtilbud, som fast har udvidet åbningstid.

Den integrerede institution Børnely
Valdemarsgade 16, 8000 Aarhus C
Tlf. 24 79 29 53
Åbningstid kl. 06.30 - 20.00

Pilotprojekt om udvidet åbningstid

I øjeblikket holder fire integrerede institutioner længere åbent som en del af et pilotprojekt. Pilotprojektet slutter den 31. december 2018. De fire institutioner er:

Pr. 1. juli 2018 kommer et nyt tilbud: "Kombinationstilbud til familier med skæve arbejdstider". Tilbuddet består af en deltidsplads i et dagtilbud i kombination med et tilskud fra kommunen, så man kan ansætte en fleksibel børnepasser til at passe børn fx om aftenen, natten eller i weekenden derhjemme, mens forældrene er på arbejde.

For at kunne komme i betragtning til kombinationstilbuddet skal begge forældre eller en enlig forældre kunne dokumentere et arbejdsbetinget pasningsbehov uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstider.

Sådan skriver du dit barn op til en plads med udvidet åbningstid

Du skal bruge Digital Pladsanvisning for at skrive dit barn op. Husk:

  • Du skal begrunde dit behov i feltet til notater

  • Dit barn kan maksimalt være i institution i 52 timer om ugen

  • Pladserne tildeles efter de normale anvisningsregler, som du finder her

  • Informationer om takster finder du her

     

 

Øvrigt

Tilbuddet om udvidet åbningstid løber i første omgang til og med 31.12.2018

  • Hvis byrådet beslutter, at tilbuddet fortsætter, vil dit barn beholde den nuværende plads.

  • Hvis byrådet lukker tilbuddet kan dit barn fortsætte i institutionen eller komme foran i køen til andre ledige pladser i jeres garantidistrikt.

 

Vil du vide mere om udvidet åbningstid, kan du læse mere i pjecen.

Den Integrerede Institution Gadekæret
Vikær Toften 2
8240 Risskov
Tlf. 24 26 33 69
Åbningstid kl. 07.30 - 18.00 (fredag til kl. 17.30)
Valnødden
Banevej 2, 8320 Mårslet
Tlf. 40 23 15 64
Åbningstid kl. 07.30-15.00
Mulighed for at vælge deltidspasning på 30 timer samt maksimal åbningstid på 37½ time
Lukkedage defineres som almindelige hverdage, hvor et dagtilbud holder helt eller delvist lukket. Almindelige hverdage er alle dage undtagen lørdage, søndage og helligdage.
Lukkedage skal placeres på dage, hvor fremmødet blandt børnene er lavt – dvs. på dage, hvor mange forældre og børn holder fri, og hvor der derfor kun er få børn med pasningsbehov. På lukkedage skal børn med behov tilbydes alternativ pasning.
Antallet af lukkedage besluttes i de enkelte dagtilbud efter nærværende retningslinjer. Du kan læse mere om retningslinjerne og lukkedage i 2018 nedenunder.