Film: Velkommen i vuggestue


Film: مرحبا بكم في دار الروضة

Film: Welcome to the nursery

Hvis du bor i Skovgårdsparken, Bispehaven, Gellerup eller Toveshøj

Fra d. 1. juli 2019 sker der en ændring i lovgivningen. Bor du i Skovgårdsparken, Bispehaven, Gellerup eller Toveshøj, skal dit barn være skrevet op til pasning i vuggestue eller dagpleje tre måneder inden, det fylder 1 år. Ellers skal dit barn starte i et obligatorisk læringstilbud. Det gælder også, hvis du flytter til et af de nævnte boligområder, og dit barn er mellem 1 og 2 år.

 

Hvis dit barn ikke er skrevet op til en plads i vuggestue eller børnehave tre måneder inden det fylder et år, skal det starte i et obligatorisk læringstilbud. I det obligatoriske læringstilbud deltager dit barn i vuggestuens daglige aktiviteter og rutiner. Derudover omfatter læringstilbuddet, at:

  • dit barn skal gå i vuggestue 25 timer om ugen i et af disse tidsintervaller: kl. 7.00-12.00, kl. 8.00-13.00 eller kl. 9.00-14.00. Du kan ikke aflevere eller hente dit barn senere.
  • dit barn skal deltage i et forløb, hvor det lærer om danske traditioner, højtider og værdier. Forløbet vil også have fokus på dit barns sprog, læring og udvikling.
  • begge forældre skal deltage i et obligatorisk vejledningsforløb i samarbejde med vuggestuen.
  • det obligatoriske læringstilbud er gratis, men du skal betale for kost og medbringe bleer.

Du kan skrive dit barn op til en plads i dagpleje eller daginstitution via Den Digitale Pladsanvisning:
aarhus.dk/skrivop

Her kan du læse mere om pasning, og du finder en vejledning til at skrive dit barn op. Det er vigtigt, at du skriver dit barn op til at starte den måned, som dit barn fylder et år.

Du skal skrive dit barn op til pasning senest 3 måneder før, det fylder 1 år. Så er du sikker på, at dit barn har en plads, når du skal bruge den.

Hvis dit barn ikke er skrevet op til en plads inden da, vil det få tildelt en plads i et obligatorisk læringstilbud.

Du skal være opmærksom på, at både forældre og barn har mødepligt i et obligatorisk læringstilbud. Det betyder, at hvis dit barn udebliver eller, hvis I som forældre ikke deltager i det planlagte vejledningsforløb, stopper udbetaling af jeres børneydelse.

Hvis dit barn er indmeldt i et obligatorisk læringstilbud, skal det starte i et af følgende dagtilbud: Tovshøj Dagtilbud, Ellekær Dagtilbud, Brabrand Dagtilbud, Gl. Åby Dagtilbud og Åbyhøj Dagtilbud. Du har ikke mulighed for at ønske en plads i et bestemt dagtilbud.

Du kan ikke melde dit barn ud af det obligatoriske læringstilbud, så længe det er under 3 år. I stedet kan du kan vælge at skrive dit barn op til en plads i en af kommunens dagplejer eller daginstitutioner. Du kan også selv vælge at varetage pasningen af dit barn. Her gælder dog særlige regler.

Flytter du fra et udsat boligområde (Skovgårdsparken, Bispehaven, Gellerup eller Toveshøj), kan dit barn ikke fortsætte i det obligatoriske læringstilbud. I stedet skal du skrive dit barn op til en normal plads i dagpleje eller vuggestue via den Digitale Pladsanvisning. Vi anbefaler, at du skriver dit barn op, inden du flytter, så dit barn er sikret en ledig plads.

Hvis du har mere end et barn, så kan det/de børn, som skal i obligatoriske læringstilbud, blive tildelt plads i forskellige institutioner.

Du får besked, om, hvor dit barn skal gå i obligatorisk læringstilbud 2 måneder før, dit barn fylder 1 år. Du modtager brev i e-Boks.

Det er kun børn, der er fyldt 9 måneder efter d. 1. juli 2019, der er omfattet af tilbuddet.

Hverken dine eller dit barns dansksproglige kompetencer har indflydelse på, om dit barn skal starte i et obligatorisk læringstilbud. Bor du i et udsat boligområde, er dit barn mellem 1 og 2 år og ikke indskrevet i dagpleje eller daginstitution, skal det starte i et obligatorisk læringstilbud.

Ifølge dagtilbudsloven (§ 44 stk. 3) har du mulighed for selv at varetage pasningen af dit barn. Du skal kontakte Pladsanvisningen og oplyse dem om, hvilket barn/børn, der er tale om, hvor pasningen skal foregå, og hvem der er ansvarlig for pasningen. Aarhus Kommune er forpligtet til at føre tilsyn med pasningen. Det første tilsynsbesøg finder sted indenfor den første måned. Det er Aarhus Kommune, der vurderer, om der er behov for flere tilsyn, og om pasningen lever op til de krav, der stilles i det obligatoriske læringstilbud.

Reglerne for obligatoriske dagtilbud findes i dagtilbudsloven §§ 44a – 44g.

Reglerne for hvilke områder, der er udsatte boligområder findes almenboligloven § 61a.

Reglerne for hvornår børne – og familieydelsen kan stoppes findes i børne - og ungeydelsesloven § 2.

Læs mere i dagtilbudsloven på retsinformation.dk