Gå til hovedindhold

Kvalitetsrapport på 0-6-årsområdet

Formålet med rapporten er at give byrådet et afsæt for at drøfte, hvor og i hvilket omfang, der er behov for tiltag, der kan understøtte dagtilbuddenes kvalitetsudvikling.

Indhold

    Dagtilbudsloven foreskriver, at udviklingen på dagtilbudsområdet skal drøftes politisk mindst hver andet år. Udgangspunktet for drøftelsen skal være, hvordan kommunens rammer for dagtilbud og evt. prioriterede indsatser på området, bidrager til, at dagtilbuddene kan opfylde de krav lovgivningen foreskriver. På baggrund af drøftelsen skal Byrådet beslutte, om der skal iværksættes tiltag, som kan understøtte og kvalificere dagtilbuddenes arbejde med etablering af pædagogiske læringsmiljøer, der fremmer børns trivsel, læring, udvikling og dannelse.

    Formålet med rapporten er således at give byrådet et afsæt for at drøfte, hvor og i hvilket omfang, der er behov for tiltag, der kan understøtte dagtilbuddenes kvalitetsudvikling. Dette stemmer overens med byrådets beslutning den 14. august 2019, der tilsiger, at kvalitetsopfølgningen til byrådet i højere grad end tidligere skal lægge op til en politisk drøftelse og prioritering af området. Derfor skal lokale perspektiver og data være afsættet for drøftelsen af udviklingen af kvaliteten i samspil med centrale kvantitative data.

    Sidst opdateret: 29. august 2023