Forældretilfredshed

Din mening som forælder er en vigtig del i indsatsen for at forbedre kvaliteten i dit barns/dine børns institution, skole, SFO eller klub.
Forældretilfredshedsundersøgelsen gennemføres hvert andet år, og dine svar vil i samarbejde med den lokale ledelse, medarbejdere og forældrerepræsentanter blive brugt til at udvikle og forbedre kvaliteten i dit barns tilbud.
 

Seneste runde af Forældretilfredshedsundersøgelsen fandt sted fra den 10. marts til den 23. april 2017.

Klik på ”Forældretilfredshed 2017” for at se den nyeste resultatrapport for dit barns daginstitution/dagplejer, skole eller klub.

Tidligere undersøgelser 

 

2017 har forældre til 34.278 børn svaret på spørgeskemaet. Det svarer til 72 procent, som er den højeste svarprocent nogensinde.
 
Her kan du finde resultatrapporten for dit barns daginstitution/dagplejer, skole (undervisning og SFO) eller klub (åbner nyt vindue)

 

Klasserapporter med resultater for de enkelte klasser kan desuden fås ved henvendelse til den enkelte skole.

 

I 2011 svarede forældre til 30.313 børn på spørgeskemaet. Det svarer til 64,5%.