Elevtrivselsmålingen

Hvem er med i Elevtrivselsmålingen?

Elevtrivselsmålingen gennemføres på alle kommunale folkeskoler, specialskoler og interne skoler på 0.-10. klassetrin. Et af målene med Elevtrivselsmålingen er at styrke elevernes trivsel i skolen.

Hvad bruges elevtrivselsmålingen til?
I Elevtrivselsmålingen indgår den nationale trivselsmåling. Resultaterne af Elevtrivselsmålingen giver undervisere et redskab til at arbejde systematisk med trivsel og undervisningsmiljø på klasseniveau.

Vil du vide mere?
Kontakt konsulent Line Lund Laursen: Telefon 41 85 91 14 /E-mail: lilula@aarhus.dk 

Se totalrapport for Aarhus Kommune, 2017

Se rapporter for folkeskoler

A-H

K-R

S-Å