Hvem er med i Elevtrivselsmålingen?

Vi gennemfører elevtrivselsmålinger på alle kommunale folkeskoler, specialskoler og interne skoler på 0.-10. klassetrin for at styrke elevernes trivsel.

Hvad bruges Elevtrivselsmålingen til?
Resultatet af undersøgelsen indgår den nationale trivselsmåling. Den er et redskab for vores lærere til at arbejde systematisk med trivsel og undervisningsmiljø på klasseniveau.

Vil du vide mere?
Kontakt konsulent Line Lund Laursen: Telefon 41 85 91 14 /E-mail: lilula@aarhus.dk 

Se totalrapport for Aarhus Kommune, 2018

Se rapporter for folkeskoler

A-H 

K-R 

 S-Å