Hvem er med i den kommunale sundhedsmåling?

Vi gennemfører den kommunale sundhedsmåling på alle kommunale folkeskoler, specialskoler og interne skoler på 0.-10. klassetrin for at styrke elevernes sundhed.

Hvad bruger vi den kommunale sundhedsmåling til?

Formålet med den kommunale sundhedsmåling er at understøtte skolens generelle arbejde med at styrke børnenes sundhed på skolen og i den enkelte klasse. Sundhedsmålingen kan aldrig anvendes til at målrette indsatser til det enkelte barns sundhed, da data kun er tilgængelig for skolen i en anonymiseret form.

  • Undersøgelsen giver os et samlet overblik over væsentlige sundhedsudfordringer.
  • Undersøgelsen hjælper med til at skabe større statistisk viden om sundhed.
  • Undersøgelsen giver mulighed for at målrette og få viden om kommunes samlede sundhedsindsatser.

Den kommunale sundhedsmåling har lovhjemmel i Databeskyttelsesforordningens artikel 6 og Databeskyttelseslovens paragraf 10.

Vil du vide mere?

Skriv til elevtrivsel@mbu.aarhus.dk eller kontakt konsulent Line Lund Laursen på 4185 9114 / lilula@aarhus.dk eller konsulent Emilie Schou Nielsen på 4162 5026 / nems@aarhus.dk.

Spørgeskemaer til den kommunale sundhedsmåling 2018-2019

Se totalrapport for Aarhus Kommune, 2018

Her kan du se samlede rapporter for både den nationale trivselsmåling og den kommunale sundhedsmåling (Elevtrivselsmålingen).

Se rapporter for folkeskoler

A-H 

K-R 

 S-Å