Vil du leje en bådplads?

Er du interesseret i at komme på ventelisten til en bådplads ved Fløjstrup, Studstrup, Silistria eller Ørnereden, skal du sende en mail til følgende kontakt, hvor du beskriver, hvor du ønsker en bådplads.

Kontakt:
Marie Damsgaard Mortensen, madamo@aarhus.dk, tlf. 41874437

Til højre på denne side finder du de gældende retningslinjer for bådpladser langs kysten. Vi følger hvert år op på disse retningslinjer, og de som ikke opfylder dem får et brev. Hvis man gentagende gange viser, at man ikke har styr på sin bådplads, bliver man opsagt.

OBS. adresse, telefonnummer og mailadresse i folderen med retningslinjer er forældende. Brug de kontaktinformation, der er skrevet i kontaktfeltet.