Aarhus Kommune administrerer udlejning af bådpladser ved Fløjstrup, Studstrup, Silistria eller Ørnereden.

Vi er i øjeblikket i gang med en administrativ ændring af vores system til håndtering af bådpladser i Aarhus Kommune. Med det nye digitale system vil vi få større overblik over ledige og udlejede pladser, hvem der er registreret på hvilke pladser samt indbetalinger.

Det vil ikke være muligt at komme på venteliste. Ledige pladser bliver frigivet efter først til mølle-princippet, når vi er klar med den nye løsning i løbet af juni.

Her finder du de gældende retningslinjer for bådpladser langs kysten.

Vi foretager løbende tilsyn med bådpladserne. Overholdes disse ikke vil du blive opsagt og bådpladsen vil umiddelbart efter udlejes til anden bruger.

Kontakt:
Stefan Boldsen Hansen, hbst@aarhus.dk, Mobil: 41 85 66 25, Telefon: 89 40 44 00