Aarhusianske skove

Aarhus Kommune forvalter et skov- og naturareal på ca. 1.800 hektar, hvoraf knap 1.300 hektar er bevokset med træer. Skovene ligger bynært, og er blandt landets mest besøgte. Omkring 90% af det bevoksede areal er løvskov, domineret af bøg.

Skov- og naturområderne kan groft opdeles i to kategorier: 

  1. De gamle skov- og naturområder (ca. 1.300 ha), der primært ligger langs kysten øst og syd for byen.
  2. De nye skov- og naturområder (ca. 500 ha), der hovedsageligt er blevet anlagt på landbrugsjord. Skovene er fortrinsvis tilplantet siden 1988, og ligger primært nord og vest for byen.